Pakker til erhvervslivet

Med 54 pct. af finansieringen til Modstand hjemme vil jeg nu  afprøve markedet for mulige virksomhedssponsorer. Centralt i tiltaget står foredragstilbud, der ikke nødvendigvis behøver at handle om besættelsen. Crowdfunding er i vækst, og jeg kan tilbyde ud fra egne erfaringer at fortælle om brug af metoden til finansiering af et stort bogprojekt

85 bidragydere har indtil nu indbetalt i alt knap 100.000 på crowdfunding-kontoen på www.booomerang.dk, der er en hovedbestanddel i det finansieringsprojekt, der skal gøre det muligt at videreføre arbejdet med Modstand – flerbindsværket med den danske modstandskamps samlede historie 1940-1945.
Det er et ovenud flot bidrag, der sammen med 400.000 kroner i fondsdonationer har bragt resultatet op på næsten en halv million kroner. Beløbet svarer til 54 pct. af målbeløbet på 925.000 kr., nu da der er halvanden måned til finansieringsprojektets slutdato den 30. august.
Målbeløbet er udtryk for en totalfinansiering af de kommende 16 måneders arbejde med bind 2 og 3, idet over en tredjedel af beløbet skal gå til finansieringen af Politikens Forlags produktionsudgifter.

Noget kommer retur til bidragyderen
De bidrag, som jeg har modtaget, har ligget mellem 20 og 2000 kroner på nær nogle få, der har bevæget sig op i væsentlig større beløb.  Tak for det!
Mit projekt foregår efter reward crowdfunding-princippet, der går ud på, at noget gives tilbage til bidragyderen til gengæld for investeringen. På det niveau, der er blevet doneret på hidtil, har det handlet om, at man får sit navn med i bind 2 for 300 kr., i både bind 2 og 3 for 550 kr., og for 2000 kr. får man et signeret eksemplar af bind 2 med posten. For 3500 kroner får man både bind 2 og 3 med posten senest på udgivelsedagen – og ens navn er med begge steder.

De fem øverste niveauer
Det var de fire laveste trin på skalaen. Fem højere trin har imidlertid indtil nu levet en lidt stille tilværelse. Det er dem, jeg vil trække frem i lyset nu, da det handler om at komme det sidste stykke i mål. Målgruppen er eventuelt villige virksomheds-sponsorer.
De fem trin er:
1) For 5000 kroner bliver man oven i signerede eksemplarer af bind 2 og 3 og nævnelse i dem inviteret til et særarrangement på Politikens Forlag i forbindelse med udgivelsen. Virksomhedssponsorer bliver nævnt i en rubrik for sig, mens privatpersoner står i en anden rubrik på donorlisten.
2). For 8000 kroner bliver man ud over det nævnte også inviteret til et særarrangement i forbindelse med udgivelsen af bind 3.
3). For 12.000 kroner får man – ud over to signerede eksemplarer og to nævnelser – et foredrag til sin virksomhed, institution eller forening. Kun transport og eventuel overnatning kommer oveni som ekstraudgifter. Mulighed for salg af bøger ved arrangementet er en betingelse.
4). For 20.000 kroner får man foredrag som skitseret i forbindelse med begge udgivelserne.
5). For 25.000 kroner får man derudover sit navn nævnt – ikke bag i bogen på donorlisten men forrest og med større typer – og sammen med blandt andre Statens Kunstfond og Augustinusfonden.
Oven i alle priser skal man beregne et transaktionsgebyr på 5 % til firmaet bag platformen booomerang.dk. Den reelle pris for f.eks pakke 2 bliver altså 8000 kr. + 400 kr. = 8400 kr.

Mulighed for kontakter og branchekendskab
Jeg vil give et par tænkte eksempler på, hvilken værdi pakkerne kunne have for eventuelle sponsorer:
1). En virksomhed ønsker samarbejde med forlagsbranchen, men har ikke vundet indpas endnu – specielt ikke over for de store forlag. Her kunne det have en værdi at blive indbudt til særarrangement og reception, hvor der vil blive lejlighed til at veksle ord med chefer og medarbejdere på forskellige niveauer. Og dermed muligheden for at opbygge kontakter og få en fornemmelse af virksomhedskulturen på et stort forlag og for forløbet bag kulisserne af et stort bogprojekt.
2). Crowdfunding er næppe en metode, der bliver relevant inden for enhver branche, men jeg forestiller mig, at jeg i mine foredrag kan give viden om metoden, der kan være af interesse for et betydeligt antal virksomheder. F.eks. når det gælder strategi og netværksopbygning. Det kunne være ved fyraftensmøder for hele personalet eller i en snævrere kreds – f.eks. en ledelsesgruppe. Jeg kan i et vist omfang efter nærmere aftale tilbyde at foretage ekstra research vedr. crowdfunding, så jeg bliver i stand til at perspektivere videre end mine personlige erfaringer.
3). Hvis et større bibliotek på forhånd beslutter sig til, at man gerne vil have foredrag i forbindelse med udgivelsen af både bind 2 og bind 3, er 20.000 kroner ikke så meget dyrere en pris, end det ville have været at bestille dem på normal vis. Specielt ikke hvis man indtænker en mulighed med kursus- eller efteruddannelsesrelevans for to medarbejdere, som man gerne vil give et sådant tilbud. Et besøg på Politikens Forlag til særarrangement og reception vil kunne give deltageren lejlighed til at skabe kontakter og få en indgående førstehåndsviden til processen bag et større bogprojekt.

Forhandlingsparat
Hvis der er nogen, der ønsker at drøfte de nærmere vilkår, er jeg frisk på en forhandling. I kan kontakte mig på tlf. 60 38 37 21 eller mail nbdanielsen@mail.tele.dk
Til allersidst vil jeg i forbindelse med restfinansieringen af Modstand nævne, at det ikke er udelukket, at der kan komme yderligere midler fra fonde, idet jeg stadig har seks ansøgninger ude, der ikke er blevet afgjort af fondsbestyrelserne.

– Obs! – Crowdfunding er øverst på mit opdaterede foredragsprogram, som du finder her

– Du kan følge udviklingen i finansieringsprojektet på platformen booomerang.dk – linket https://www.booomerang.dk/projects/modstand/ Som det fremgår, bliver alle beløb betalt tilbage til bidragyderne, hvis det ved fundraisingens afslutning den 30. august viser sig, at bogprojektet ikke bliver videreført.

– Jeg har haft kontakt med Skat vedr. projektet. Jeg har skrevet om det bindende svar, jeg fik derfra i dette indlæg Den del af indsamlingens provenu, der går til mine personlige leveomkostninger , bliver beskattet som et honorar.

Skriv en kommentar