Bøger

MODSTAND-2 – Samarbejdets fald 1942-1943. Politikens Forlag, 2018

For første gang nogensinde samles beretningen om den danske modstandsbevægelse i et stort anlagt firebindsværk, baseret på et kæmpemæssigt researcharbejde. I bind 2 når beretningen frem til sensommeren 1943, da Danmark har været besat i tre et halvt år.
Utilfredsheden breder sig, og sabotagen vokser til et hidtil uset niveau. Natten til den 18. august finder den første skudveksling sted mellem tysk militær og danske modstandsfolk. Strejkebevægelser i Esbjerg, Odense og Aalborg hæver spændingsniveauet.
Især strejkerne får Nazityskland til at stille regeringen under statsminister Erik Scavenius over for skrappe krav, blandt andet indførelse af undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage. Regeringen afviser, og resultatet er, at general von Hanneken den 29. august 1943 erklærer militær undtagelsetilstand. To uger efter, den 15. september, kommer Gestapo til landet, og nogenlunde samtidig får modstandsorganisationerne en samlet ledelse: Danmarks Frihedsråd.
Det bliver startskuddet til de mest dramatiske år under besættelsen.
Værket skildrer modstandsaktiviteter i alle dele af landet og trækker også tråde til danskeres kamp for frihed uden for landets grænser. Vi møder blandt andre kommunisterne, de borgerlige, faldskærmsagenterne, folkene bag bladene De frie Danske og Frit Danmark og de mange aktive kvinder.

 

MODSTAND-1Frihedskampens rødder – 1933-1942. Politikens Forlag, 2015

Første bind af Modstand dækker perioden 1933-1942. Udviklingen i Europa og Danmark flettes sammen allerede fra 1930’erne, og vi møder nogle af de helt centrale personer, der kom til at spille en afgørende rolle i det danske modstandsarbejde. Scenen sættes lige fra Danmarks besættelsen den 9. april 1940. Tanken ‘modstandsbevægelse’ var knap nok tænkt endnu på et tidspunkt, da Nazityskland beherskede det meste af Europa. I løbet af besættelsens første to år besluttede en flok studenter, en radioingeniør, en kreds af mænd i Valby, en skipper, en ung læge, en godsejer, en filosof og andre enkeltpersoner  sig imidlertid for ”at gøre noget” – at gøre modstand. De havde medkæmpere, som ikke havde noget valg. Kommunisterne var efter den 22. juni 1941 tvungne modstandsfolk. Deres parti var blevet erklæret illegalt. Faldskærmsagenter, bladfolk og sabotører blev jagtet – ikke af Gestapo, men af dansk politi. Modstanden var kun nogle få øer i et folkehav, der støttede samarbejdspolitikken.

 

Werner_bestWERNER BEST – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945. Politikens Forlag, 2013

Best var en magtfuld skikkelse. Allerede i 1931 udtænkte han en plan for, hvordan nazisterne med vold og mord skulle erobre magten. Han var chefarkitekten bag Det tredje Riges sikkerhedsapparat, udviklede teorien om et tysk ‘storrum’ uden plads til jøder, stod bag massedrab i Polen og sendte franske jøder til Auschwitz-Birkenau.
Som tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945 førte ham imidlertid samarbejdspolitik – i det første år i parløb med den danske stats- og udenrigsminister Erik Scavenius. Best blev i Københavns Byret dømt til døden i 1948 fordi han havde taget initiativ til den tyske jødeaktion i Danmark i 1943. Dommen blev imidlertid omstødt i 1949, og Werner Best blev løsladt i 1951.
Tilbage i Tyskland genvandt han sin politiske indflydelse. Forbundsrepublikken Tyskland forsøgte med øget intensitet at rejse sag mod Best, men den taktiske jurist undgik helt frem til sin død i 1989 at blive dømt.

Køb den hos Saxo her

SVEND STAAL-GRUPPENnazibetjentene der infiltrerede dansk politi (sammen med Erland Leth Pedersen). Forlaget Nyt DPIF, 2017.

Gruppen opererede under besættelsen og bestod af danske politifolk med et klart nazistisk tilhørsforhold. Gruppen var aktiv både før og efter september 1944, da politiet blev interneret, og Danmark stod uden politi. Drivkraften var politibetjent Poul Otto Ditlev Nielsen, der brugte dæknavnet ‘Svend Staal’. De omkring 30 medlemmer af gruppen brugte ofte andre navne og arbejdede i det hele taget med største diskretion. Den store majoritet af danske politibetjente nærede nemlig ingen sympati med den tyske besættelsesmagt, så der blev set skævt til kolleger, man ikke kunne stole på.
I den politiløse tid skærpedes modsætningerne, og flere medlemmer af Svend Staal-gruppen blev likvideret af modstandsbevægelsen. Det gjaldt også gruppens leder, Hipo-chefen Erik V. Pedersen, der blev skudt på vej til arbejde på Politigården i København i april 1945.

Køb den hos forlaget Nyt DPIF her

Gestapo_chefenGESTAPO CHEFEN – Karl Heinz Hoffmann, den kultiverede nazist (sammen med Suzanne W. Rasmussen), Nyt Nordisk Forlag, 2011

Karl Heinz Hoffmann var overbevist nazist og ansvarlig for tortur mod danske modstandsfolk i Shellhuset. Han var chef for Gestapo i Danmark 1943-1945, men var også en sammensat mand. I kontorerne hos det hemmelige politi blev der begået uhyrlige overgreb, som Hoffmann distancerede sig fra.
Den givetvis charmerende tyske jurist fik nære relationer til en stribe overklassekvinder, bl.a. statsminister Erik Scavenius’ hustru Alice. Hoffmann dømtes til døden ved Københavns Byret i 1949, men året efter ændredes dommen til fængsel og i 1952 blev han løsladt. Portrættet føjer nye aspekter til forståelsen af Danmark under besættelsen og samarbejdspolitikken.

Udsolgt fra forlaget. Kan købes antikvarisk.

VaernetVÆRNET – den danske SS-læge i Buchenwald (sammen med Hans Davidsen-Nielsen, Niels Høiby og Jakob Rubin), JP Bøger, 2002.

En usædvanlig fortælling om, hvordan en jysk bondedreng havnede i Tyskland under Anden Verdenskrig som SS-rigsfører Heinrich Himmlers betroede videnskabsmand. Carl Peter Værnet (1893-1965) mente at kunne ‘helbrede’ homoseksuelle og fik stillet koncentrations-lejrfanger til rådighed for sine eksperimenter. Efter krigen blev Værnet fængslet i Danmark, men det lykkedes ham på mystisk vis at flygte til Sydamerika. Med bogen er det lykkedes at at kaste lys over lægens flugt og gådefulde liv. Det er sket ud fra tidligere hemmelig-holdte arkiver og efter interviews med talrige kilder, herunder tre af Carl Værnets børn og én af de overlevende forsøgspersoner fra KZ-lejren Buchenwald.

Udsolgt fra forlaget. Kan købes antikvarisk.

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.