Frihedskampens flittige formidler

Niels Gyrsting er inkarneret samler. Ud over den nye bog har han fundet en original hjelm fra en af militærgrupperne under ‘1944’ frem.

To år efter sin mors død i 2010 fandt Lone Monies et visitkort, som Niels Gyrsting havde efterladt. Gyrsting havde besøgt moderen et par gange og hørt hende fortælle sin meget specielle historie fra besættelsestiden.
Billedkunstneren Helle Monies, der som ung hed Helle Termansen, var meget aktiv i modstandskampen sammen med sin kæreste Ib Mogens Bech Christensen. De blev gift få uger før, Ib blev dræbt ved Hareskoven under beskydning af en tysk vejpatrulje.

Den fængslende kærlighedshistorie mellem den 22-årige Helle og Ib på 25 år endte i bryllup i Malmø i marts 1945. Her står de på trappen til Caroli Kirke efter vielsen.

Redigeringsproces med forhindringer
Fundet af visitkortet førte til, at Lone Monies ringede til Niels Gyrsting, fordi hun tænkte, at moderens erindringsskitser, breve og andet materiale burde udgives. Det er nu blevet til virkelighed, og bogen Helle, Ib og ‘1944’-gruppen udkommer på lørdag, den 11. marts, med Lone Monies og Niels Gyrsting som forfattere.
Udgivelsen er 2017-udgaven af den årtier lange række af årsskrifter for Frihedsmuseets Venner, som Niels Gyrsting er formand for.
Lone Monies, der er pensioneret teatermaler, har været godt tilfreds med samarbejdet.
“Han er det mest behagelige menneske at arbejde sammen med,” siger hun.
“Han arbejder målrettet, stille, behageligt og roligt med teksterne… Og så ringer han på et tidspunkt og foreslår, at nu skal vi have et møde.”

Krævende redigeringsarbejde
Opgaven har ellers ikke været af de simpleste. Helle Monies skrev i lange stræk uden datoer og årstal. Dem har Niels Gyrsting så føjet til.  Og selv om den gamle modstandskvinde lærte at skrive på computer, var en del af hendes skitser håndskrevne – og ikke altid i en let læselig form.
“Hun led af ledegigt i hænderne. Hun vågnede mange gange om natten og lå og skrev i hånden. Hun var nemlig ofte søvnløs, fordi hun aldrig kunne slippe de dramatiske begivenheder fra frihedskampen,” fortæller datteren, der ikke ved, om moderen havde tænkt sig, at erindringerne skulle udgives.

Bogens ene forfatter, Lone Monies, er datter af Helle og Ib, men hun blev født efter faderens død. Her modtager Helle Termansen besøg ved barselssengen. Den få dage gamle Lone ligger i vuggen, der skimtes nederst til venstre.

Erindringsbog med
Hvidsten-medlem

Den nye bog om Helle Termansen og Ib Mogens Bech Christensen er blandt de mest betydningsfulde, Frihedsmuseets Forlags Venner har udgivet gennem årene. Men nyt er det ikke, at Niels Gyrsting er på banen i den sammenhæng. Det har han været i hvert eneste årsskrift, siden han blev formand i 2005 – enten som forfatter eller redaktør.
Dermed har han en produktion om modstandsbevægelsen bag sig, der vejer godt til – selv i sammenligning med professionelle besættelsestidshistorikere. I rækken af årsskrifter har han tidligere skrevet halvdelen af Sprællemanden og SOE-agenten fra 2005 (sammen med Peter Edelberg), hvor han beskæftigede sig med efterretningsmanden og ‘1944’-medlemmet Børge Jensen, og Hvidsten Gruppen fra 2009, som han skrev ud fra lange interview med Jens Stenz, et af de sidste levende medlemmer af den berømte modtagegruppe. Dertil kom i 2013 (sammen med Hans Ørum) Ørums bitre oprør på basis af daværende oberstløjtnant T.P.A. Ørums krigstidsdagbog.
Hans evne til at slå ned på ellers upåagtede emner, illustreres også af titlen på hans allerførste bog fra 1995 Mærkatpropaganda i Danmark: antifascistiske & fascistiske mærkater & støttemærker 1930-1945. Her går interessen for skriftlige overleveringer og fortidens fysiske genstande op i en højere enhed.

Facebook-operatør
Endelig er han også gået forrest, når det gælder vidensdeling på de sociale medier. Han er bestyrer af Facebook-siderne ‘Besættelsen 1940-45’, ‘Frihedsmuseets Venner’, ‘Neuengammeforeningen’ og ‘Studenternes Efterretningstjeneste og ‘1944’-gruppen’. Den sidstnævnte er blevet oprettet i anledning af udgivelsen af den nye bog.
Niels Gyrsting insisterer på, at siderne skal bruges til udveksling af informationer. Besættelsestiden kalder også over 70 år efter befrielsen på stærke følelser, og debatter udvikler sig ikke sjældent til ophedede meningsudvekslinger. I sådanne situationer bliver deltagerne venligt, men bestemt mindet om Facebook-gruppens formål.

Systematisk samler
Gyrsting er imidlertid ikke historiker; han har haft sit arbejdsliv i SKAT, hvor han er specialkonsulent. Den historiske viden har den 59-årige mand fra København, fordi han gennem 40 år har dyrket besættelsestiden intensivt som hobby. Niels Gyrsting er samler, og han har opbygget et samling af høj klasse fra besættelsestiden, der både består af genstande og dokumenter.
Den måde, Helle, Ib og ‘1944’-gruppen er blevet til på, er typisk for ham. Han har gennem årene dyrket at besøge folk og interviewe dem. Det fører i en del tilfælde til, at hidtil ukendt kildemateriale bliver udleveret fra private mapper, skuffer og skabe.
At Niels Gyrsting har en arbejdsevne ud over det sædvanlige, bevidnes af, at han også kan overskue at være  fællestillidsmand på sin arbejdsplads. I en periode var han desuden medlem af lokalrådet på Østerbro for Det konservative Folkeparti, som han på det tidspunkt var medlem af, og han var i en årrække aktiv i Hjemmeværnet.

I Danske skæbner & eventyr
Allerede tre uger før udgivelsesdatoen fik Helle, Ib og ‘1944’-gruppen foromtale i form af en feature-artikel i Egmont-bladet Danske skæbner & Eventyr. Det udkom midt i februar 2017.
Udgivelsen markeres med en reception i Frimurerlogen på Blegdamsvej på Østerbro, der under krigen var beslaglagt af Schalburgkorpset. ‘1944’-gruppen foretog her den 19. juni 1944 sin kendteste aktion, et decideret paramilitært raid mod bygningen.

I et tidligere blogindlæg har Niels Gyrsting og modstandsmanden Jørgen Hesseldahl fortalt om det samarbejde, der førte til nyudgivelsen af sidstnævntes erindringer i 2014. Det kan du læse her

—– —–

Produktions- og aktivitetsliste for Niels Gyrsting:

Bøger:

 • Forfatter: Mærkatpropaganda i Danmark: antifascistiske & fascistiske mærkater & støttemærker 1930-1945 / Niels Gyrsting & Peter Poulsen; Møntklubben Poletten, fraktion 2. verdenskrig, 1995
 • Redaktør: I politiets tjeneste, en politimands erindringer, primært fra krigsårene 1940-1945/ Helge Stubs (1916-2002) erindringer som politimand, gardersergent og modstandsmand, fortalt af Helge Stub, redaktører: Dines Bogø, Niels Gyrsting, K.W. Hansen, 2004
 • Forfatter og redaktør: Sprællemanden – og andre fortællinger fra Frihedskampen / Niels Gyrsting. SOE-agenten: besættelsen, der varede 60 år; Peder Edelberg; redaktion: Niels Gyrsting og Peter Edelberg, 2005
 • Redaktør: Våbennedkastninger, beretning om lokale modstandsgruppers våbenmodtagelse og andre aktiviteter i Vendsyssel under besættelsen 1940-45 / Axel Engberg Pallesen, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2006
 • Redaktør: Nordens Frihed, illegale blade og bøger under besættelsen, kaptajn, skoleleder P.M. Wichmann Ryefelts erindringer fra besættelsen om hans illegale arbejde og fangenskab i Horserød og Frøslevlejren/ P.M. Wichmann Ryefelt, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2007
 • Forfatter: ‘Illegale Tryk’ i antologien: Praktisk Patriotisme ved Per Mortensen, 2007
 • Forfatter og redaktør: Hvidsten Gruppen, medlem af Hvidsten Gruppen, Jens Stenz, fortæller i sine erindringer om gruppens våbenmodtagelser og senere arrestation, fængsling og henrettelse samt om sit eget ophold i det tyske fængsel Dreibergen/ Niels Gyrsting; redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2008
 • Redaktør: Holger Danske, Afdeling “Eigil” / Povl Falk-Jensen, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2009
 • Redaktør: Rejsende i sabotage, Den jyske Rejsegruppe 1944-45 /Birkelund, Peter, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2010
 • Redaktør: Lille John/ Aksel Willumsen, 2011
 • Redaktør: Nybodergruppen/ Gunnar Krogsbøll, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2011
 • Forfatter og redaktør: Hans Vultejus, Forpligtet, en dansk/tysk skæbne, som tysk soldat 1943-45 /Niels Gyrsting, 2011
 • Redaktør: Besættelsen set med barne– og ungdomsøjne/ Carsten Rütting Schweitz, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2012
 • Redaktør: Occupied, Denmark´s Adaptation and Resistance to German Occupation 1940-1945/ Nathaniel Hong, redaction: Esben Kjeldbæk, Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2012
 • Redaktør: Helte og andre ofre/Peter Nicolai Gudme Christensen, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2013
 • Redaktør: Min rejse tilbage, Theresienstadt 1943-1945 (ny udgave) / Jytte Bornstein, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting
 • Forfatter og redaktør: Ørums bitre oprør/ Hans Ørum og Niels Gyrsting, redaktion Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2013
 • Redaktør: I Toldstrups tjeneste/ Jørgen Hesseldahl, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting 2014
 • Redaktør: Livet skal leves, Henning Jensen/ Pernille Ramsdahl, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2015
 • Redaktør: Johs/ Steffen Bülow, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2015
 • Forfatter og redaktør: Helle, Ib og ”1944”-gruppen/ Lone Monies og Niels Gyrsting, redaktion: Kjeld Thorsen og Niels Gyrsting, 2016

Artikler:

 • Forfatter: Om det illegale Land og Folk (1941-1945) Arbejderhistorie 43, side 94-97, 1994
 • Forfatter: Ø8 – en modstandsorganisation/ Niels Gyrsting i: 2100 Ø, Nyhedsbrev fra Østerbro Lokalhistoriske Forening, 1995
 • Forfatter: En usædvanlig kvinde i Holsteinsgade 30/ Niels Gyrsting i: 2100 Ø, Nyhedsbrev fra Østerbro Lokalhistoriske Forening, 1999:4, om Jolanda Rodio, Holger Danske
 • Forfatter: P3 – et Østerbro-kompagni i modstandsbevægelsens militærorganisation
 • / Niels Gyrsting i: 2100 Ø, Nyhedsbrev fra Østerbro Lokalhistoriske Forening, 2001
 • Forfatter: Rosenvængets Hovedvej 16 – CB-Skolen, der blev jævnet med jorden, / Niels Gyrsting i: 2100 Ø, Nyhedsbrev fra Østerbro Lokalhistoriske Forening, 2004
 • Introduktion: Hvidsten Gruppen, Den autentiske beretning fra 1945/Axel Holm, 2012
 • Forfatter: Lidt om Korps Ågesen/ Niels Gyrsting i medlemsbladet: Militaria-Nyt, 2015

Herudover:

 • Konsulent på filmene Flammen og Citronen og Hvidstengruppen
 • Konsulent på DR-TV om udsendelser om 9. april 1940 og Befrielsen
 • Medvirken i DR-TV i udsendelse om Svend Hazel/ Erik Redsted Pedersen, 2010
 • Medvirken og tilrettelæggelse af udsendelser for TV-Østerbro – herunder om Besættelsestidens Illegale tryk, CB-Skolen i Rosenvænget. ‘1944’-gruppens angreb på Schalburgkorpset i Frimurerlogen, Mindelunden, 9. april 1940 på Østerbro og om Befrielsen (flere af udsendelserne kan ses på Youtube)
 • Leveret konsulentbistand og kildemateriale til flere forfatteres bøger og artikler
 • Leveret foredrag om Hvidstengruppen, ‘1944’-gruppens angreb på Schalburgkorpset i Frimurerlogen, Toldere og skattefolk i modstandsbevægelsen 1940—1945, Modstandskampen i Næstved
 • Været med til at tilrettelægge udstillinger bl.a. i Københavns Rådhus om jødeforfølgelserne i Danmark (2013) og i Stjerne Radio på Istedgade 31 (2015)
 • Mangeårig formand for samlerforeningen OPROP!
 • Formand for foreningen Frihedsmuseets Venner
 • Næstformand i Neuengammeforeningen
 • Næstformand for Horserødlejrens Museums Venner
 • Næstformand for projekt Stjerne Radio
 • Styrer flere grupper på Facebook: Besættelsen 1940-1945, Frihedsmuseets Venner, Neuengammeforeningen, Horserødlejrens Museums Venner, Studenternes Efterretningstjeneste og ”1944”-gruppen.
Kommentarer
6 kommentarer til “Frihedskampens flittige formidler”
 1. Tom Pedersen siger:

  Hej Birger

  Jeg er ved at skrive en bog om min morfar Tom (Thomas) Hansen som deltog i sænkningen af den danske flåde, startede Sabotagegruppen Ø8 og var med i BOPA. Han var i koncentrationslejren Neuengamme fra dec. 1944 til april 1945, hvor han blev hjembragt med de hvide busser.

  Det kunne være spændende om jeg kunne bringe nogle informationer eller fotos fra ovenstående begivenheder, som ikke har været brugt i litteraturen før. Har du noget af interesse for mig tror du eller kender du nogle som har?

  • Birger Danielsen siger:

   Hej Tom.

   Det lyder spændende, men nej, jeg har nok ikke noget at tilbyde. Jeg er selv opmærksom på i ‘Modstand’-bøgerne at undgå, at billedsiden har for tung overvægt at de sædvanlige billeder, der går igen i forskellige udgivelserne, så ‘godbidderne’ har jeg brugt selv. Held og lykke med det!

   Venlig hilsen
   Birger

  • Susanne Bak siger:

   Hej Tom
   Min farfar var med i Ø8. Han hed C.bak og blev arresteret den 27. januar 1945 og indsat i Vestre fængsel. Hvis du ligger inde med information om ham er jeg meget interesseret.
   MVH Susanne

 2. Susanne Bak siger:

  Hej Tom.
  Min farfar var en del af Ø8. C.Bak. Han blev arresteret af Tysk politi den 27. januar 1945 og indsat i Vestre fængsel.
  Hvis du i noget af det materiale du har er stødt på hans navn og hvordan han deltog i modstandsarbejdet, så vil jeg meget gerne høre fra dig.
  MVH Susanne

 3. Tom Pedersen siger:

  Min bog “Min morfars dagbog – alt for fædrelandet” udkommer i juli/august 2020.

 4. Så blev det endelig tiden for udgivelsen af min bog “Morfars dagbog”. Det har været en fantastisk rejse. Tak til Niels Gyrsting for hjælpen med diverse input gennem hele processen!

Skriv en kommentar