Tilbageblik på en fundraising

Det var et spring ud på de tusind favne, da jeg gik ud på Facebook og LinkedIn med det formål at indsamle en lille million kroner for at få arbejdet i gang med projekt Modstand – fire bind om Danmarks frihedskamp 1940-1945.
Jeg havde ingen fornemmelse af, om det kunne lade sig gøre – og ingen at spørge til råds. Af den gode grund, at ingen vidste noget om det, fordi en bogfinansiering i den skala næppe er blevet forsøgt før i Danmark med crowdfunding som et vigtigt element. Jeg er i hvert fald ikke stødt på oplysninger om, at det skulle være sket.
Indehaveren af www.booomerang.dk Michael Eis var en anelse skeptisk over for det store beløb på 925.000 kr., hvoraf de 443.500kr. var mindstebeløbet for at få crowdfunding-projektet i mål. Når platformejeren bliver spurgt, råder han generelt folk til at sætte målbeløbet så lavt som muligt – efter den mest basale model, der er mulig – for at have de bedste chancer for at få projektet hjem.
Men det lykkedes at skaffe en tilstrækkelig stor del af beløbet til at få en kontrakt med Politikens Forlag. Helt præcis 722.470 kr, svarende til 78,1 pct af målbeløbet. Resten skal skaffes i løbet af det kommende halvandet år – primært formentlig gennem fondsansøgninger.

Finansieringsprojekt i seks faser
Fundraisingen begyndte den 30. marts sidste år, sluttede den 31. december og varede altså ni måneder. I første omgang var det planlagt til at slutte den 26. juni efter tre måneder, men det måtte forlænges gentagne gange.
Forløbet kan inddeles i seks faser:
1). 50.000 kr. var blevet stillet til rådighed fra start fra Interfond, der er hovedsponsoren bag Modstand.
2). Finansieringsprojektet blev løbet i gang af crowdfundingen. I løbet af foråret og forsommeren kom knap 100.000 kr. ind – i begyndelsen fra familie, gamle venner, studiekammerater m.m. Da fundraisingen havde været i gang en måned, begyndte helt fremmede mennesker at give bidrag, og til sidst var over halvdelen af bidragyderne folk, jeg aldrig havde været i kontakt med.
3). I maj og juni kom i alt 350.000 kr. i bevillinger fra Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Interfond og Grosserer Alfred Nielsen og Hustrus Fond. Fondsmidlerne var og er hovedbestanddelen af finansieringen, uden hvilke genoptagelsen af projektet havde været utænkelig.
4). Herefter fulgte en længere krise, der varede til midt i september 2017, for det lykkedes ikke at få lukket projektet. Nye bidrag på crowdfundingen var efterhånden begrænsede, der var ikke flere fonde at søge, og én bestemt stor fond, som jeg havde ventet på hele sommerperioden, gav afslag. Det betød, at jeg den 19. september måtte opgive projektet – men kun kortvarigt, som det viste sig.
5). Forskellige privatpersoner og firmaer – herunder to store advokatfirmaer – reagerede på oplysningen om, at Modstand ikke blev til noget, I løbet af blot 14 dage var 66.000 kr. blev bevilget, og hertil kom yderligere to garantierklæringer til en værdi af tilsammen 20.000 kr. I begyndelsen af december 2017 var værdien af sponsoraterne vokset til 91.000 kr., og der var nu garantierklæringer for 60.000 kr., 151.000 kr. i alt. Det er ikke for meget sagt, at det var firmasponsoraterne og garantierne, der reddede projektet.
6). Den 19. december 2017 lavede jeg en status over crowdfundingen og meddelte, at indsamlingen sluttede den 31. december. Min forventning var, at fundraisingen lige så stille ville klinge af. Siden forsommeren havde der været langt mellem bidragene på crowdfundingen, men nu kom der en overraskende slutspurt med nye bidrag i stribevis og i alt over 20.000 kr. ekstra i de to sidste uger. Det bragte totalen på crowdfunding-delen op på næsten 160.000 kr. – penge, der gjorde det nemmere at få enderne til at mødes, da vi skulle lægge budget.

Michael Eis, indehaver af www.booomerang.dk

Overskuelig og brugervenlig side
Jeg sprang ud i projektet uden nogen forudgående erfaring med avanceret finansiering. Et halvt år før indsamlingsprojektet gik i luften kendte jeg slet ikke ordet crowdfunding. Det var derfor lidt at et spring at lade en netplatform håndtere så store beløb på mine vegne. Men jeg må sige, at uroen hurtigt forsvandt, for jeg har lige fra starten oplevet den måde, min konto er blevet administreret på på www.booomerang.dk som gennemskuelig og troværdig.
Jeg synes også, det er et klart plus, at siden er overskueligt og brugervenligt indrettet. Jeg tror, at folk, der har været interesseret i mit projekt, har følt sig godt hjulpet.
Nogle bidragydere har oplevet det som besværligt, at man skal oprette en konto for at kunne indbetale et bidrag på siden. Og for mig selv har det været besværligt, at der er en overgrænse for, hvor stort et beløb projektindehaveren selv kan indbetale, for virkelig mange har foretrukket at betale på MobilePay. Det var gjort det nødvendigt at jeg selv har viderebefordret de indbetalte beløb, og når jeg ikke selv kunne sætte beløbene ind, måtte platformejeren eller hans bogholder gøre det.
Disse besværligheder skyldes ifølge Michael Eis lovregler, der har til formål at forhindre hvidvask af penge. Da tendensen går i retning af, at reglerne bliver strammere, er der ikke noget at gøre ved det.

Crowdfunding kræver en indsats
Jeg kan anbefale crowdfunding som en metode, man kan bruge i mange sammenhænge. Men selv om lyder besnærende at ‘hente penge på nettet’, skal man gøre sig en ting klart: Det er ikke nemt, men kræver tværtimod en langvarig og i perioder intensiv arbejdsindsats.
www.booomerang.dk har en righoldig og veltilrettelagt blog, men man skal som udgangspunkt selv læse sig til, hvordan man skal gå frem. Frem mod lanceringen er der virkelig meget skrivearbejde, og det er der periodevis også senere i forløbet. Ikke mindst skal man bruge megen tid på Facebook og LinkedIn for at holde gryden i kog – eller noget tilsvarende afhængigt af projektets karakter. Der skal oprettes projektside på Facebook, og og så er det nærmest obligatorisk i dag at lave en videofilm – ellers vinder man ingen opmærksomhed om sit projekt. På det punkt har jeg været godt hjulpet, idet Politikens Forlag har stillet webmaster Berit Lund til rådighed til at producere videoen.

Indvundne erfaringer
Af konkrete erfaringer har jeg gjort følgende:
1). Når projektet er så stort, skal der være vægtige støtter fra start. Det var jeg heldig at have i form af Interfond og et par femcifrede bidrag på crowdfundingen, som jeg på forhånd vidste, ville komme.
2). Fundraising-perioden var for kort. Nogle fonde er parate til at beslutte sig hurtigt, men bestyrelserne er ikke villige vil at flytte deres møder, fordi en ansøger har en selverklæret afslutningsdato for sit projekt. Dertil kan forsigtighed få fonde til at indtage en afventende holdning – fordi man ikke ønsker at tabe sine penge og helst vil  se en kontrakt, før man giver en bevilling, frem for at give en bevilling for at styrke en mulighed for indgåelse af en kontrakt. Derfor har man som fundraiser brug for tid til at tage bestik af udviklingen og justere kursen, hvis det bliver nødvendigt.
3). Det vil være en fordel at have et bindende svar fra SKAT fra projektets begyndelse, der giver sikkerhed for, hvordan netop dit projekts skattemæssige stilling er. For mig var det vigtigt, at SKAT svarede relativt hurtigt – ca. en måned efter projektstart – så jeg vidste, hvor jeg stod. Det ville have været endnu bedre at have haft klarheden på forhånd.
4). Mit målbeløb på crowdfundingen på 443.500 kr. var alt for højt. Det burde snarere have været på ca. 150.000 kr. Med det høje beløb var jeg nødt til at sætte fondsbevillinger ind på kontoen med det resultat, at jeg kom til at betale unødvendige penge i gebyr.

Crowdfunding med på foredragsprogram
Men hvorom alting er, er arbejdet i gang igen, og Politikens Forlag og jeg arbejder frem mod at nå at få bind 2 på gaden til den 29. august 2018 – 75-årsdagen for afslutningen af samarbejdspolitikken i 1943.
 Crowdfunding er et af de emner, jeg udbyder i mit foredragsprogram med henblik på efterårssæsonen 2018: https://artebooking.dk/niels-birger-danielsen/

Kommentarer
2 kommentarer til “Tilbageblik på en fundraising”
 1. Linda Nordahl Jakobsen siger:

  Kære Niels Birger
  Hvor er det fantastisk godt gået og tillykke med det, som uden tvivl kræver mega megen vedholdendhed og tro på, at noget kan lykkes. Og stort, at du deler dine erfaringer på denne måde. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med bogprojektet videre frem. Mvh Linda

  • Birger Danielsen siger:

   Kære Linda.
   Tak for ønskerne og de pæne ord! Det glæder mig, at du har fulgt med i projektets udvikling og kommenteret det ind imellem.
   Venlig hilsen
   Niels-Birger

Skriv en kommentar