Pakker til erhvervslivet

Da jeg for tre måneder siden udsendte det første indlæg under overskriften ‘Pakker til erhvervslivet’, ringede jeg til knap 20 virksomheder eller organisationer og fik deres ja til at modtage et oplæg til sponsorat af Modstand
Det gav imidlertid ikke noget resultat – i hvert fald ikke i første omgang.
Men inden for de seneste fem uger er der alligevel – som jeg har omtalt tidligere – kommet vægtige støttetilsagn. Det er sket, efter at jeg egentlig havde indstillet mig på, at mit salgsfremstød ikke ville give resultat.
Tilsagnene har en værdi på mellem 6.000 og 20.000 kr,, og det ligger netop på niveauet for det, jeg fra starten havde tænkt som virksomhedspakker.  Centralt i tiltaget står foredragstilbud, der ikke nødvendigvis behøver at handle om besættelsen. Crowdfunding er i vækst, og jeg kan tilbyde ud fra egne erfaringer at fortælle om brug af metoden til finansiering af et stort bogprojekt.

På vej mod 600.000 kr. i alt
Ca. 100 bidragydere har indtil nu indbetalt i alt 139.500 kr., på crowdfunding-kontoen på www.booomerang.dk, der er en hovedbestanddel i det finansieringsprojekt, der skal gøre det muligt at videreføre arbejdet med Modstand.
Det er et ovenud flot bidrag, der sammen med 400.000 kroner i fondsdonationer og 131.000 i betingede tilsagn og garantier fra virksomheder har bragt resultatet op på 670,500 kr. Det er 73 pct. af det oprindelige målbeløb på 925.000 kr.

Høje startomkostninger
Men af forskellige grunde er dette målbeløb uaktuelt nu. Det behov, der står centralt, er, at et førende forlag har betinget sig fuld sikkerhed for ekstern dækning i form af 425.000 kr. af produktionsudgifter, dvs. udgifter til tilrettelægger, grafiker, trykkeri m.m. for at overveje at påtage sig udgivelsen. Jeg kan selv stille ca. 40 pct. af beløbet, men der mangler fortsat 104.000 kr.

Regnestykket er:
Egne midler fra finansieringsprojektet…………………..175.000 kr.
Fondsbevilling……………………………………………………… 15.000 kr.
Kammeradvokaten/Advokatforma Poul Schmith……..25.000 kr.
Advokatpartnerselskabet Gorrissen Federspiel……….. 20.000 kr.
Kreditrådgiver Lars Emborg Jensen (garanti)…………. 20.000 kr.
Advokat Frederik Madsen……………………………………..  15.000 kr.
TLH Gruppen v/Torsten Lykke Hansen………………….  15.000 kr.
AI Arkitekter og Ingeniører (garanti)……………………… 10.000 kr.
Jan Bruus Sørensen/Lene Boye (garanti)……………….. 10.000 kr.
Nyt DPIF……………………………………………………………….10.000 kr.
Workstep ApS v/Claus Hørlykke Toksvig…………………   6.000 kr.
I alt til rådighed………………………………………321.000 kr.
Krav…………………………………………………………………..  425.000 kr.
Beløb der mangler…………………………………..104.000 kr.

Behovet kan vise sig at være mindre. Jeg vil undervejs i processen kontakte andre kvalitetsforlag for at høre, om de er parat til at påtage sig arbejdsopgaven på lempeligere vilkår.

Garantier er en mulighed
Ud over donationer er det en mulighed at bidrage ved at stille en garanti til rådighed. Den kunne f.eks. være på 10.000 eller 20.000 kr. Det ville betyde, at man accepterer risikoen for, at man får en opkrævning på en vis del af beløbet, når værket i 2020 er færdigudgivet.
Det skrev jeg mere om i mit indlæg i forgårs, men det er vigtigt at hæfte sig ved, at det slet ikke er sikkert, at det vil blive nødvendigt at trække på sådanne garantier. Udsigterne til at få dækket produktionsudgifterne gennem fondsansøgninger er gode, og ansøgningerne bliver ikke kun udsendt i begyndelsen af projektet. Det er en løbende proces over hele projektperioden.
Det beløb, der lige nu står som en ‘mur’, skyldes, at forlaget betinger sig fuld sikkerhed for de eksterne bidrag fra start.

Noget kommer retur til bidragyderen
Crowdfunding-delen af mit projekt foregår efter reward crowdfunding-princippet. Det går ud på, at noget gives tilbage til bidragyderen til gengæld for investeringen.
På det niveau, der er blevet doneret på hidtil, har det handlet om, at man får sit navn med i bind 2 for 300 kr., i både bind 2 og 3 for 550 kr., og for 2000 kr. får man et signeret eksemplar af bind 2 med posten. For 3500 kroner får man både bind 2 og 3 med posten senest på udgivelsedagen – og ens navn er med begge steder.

De fem øverste niveauer
Det var de fire laveste trin på skalaen. Målgruppen for de fem højere trin er primært evt. villige virksomhedssponsorer.
De fem trin er:
1) For 5000 kroner bliver man oven i signerede eksemplarer af bind 2 og 3 og nævnelse i dem inviteret til et særarrangement i forbindelse med udgivelsen. Virksomhedssponsorer bliver nævnt i en rubrik for sig, mens privatpersoner står i en anden rubrik på donorlisten.
2). For 8000 kroner bliver man ud over det nævnte også inviteret til et særarrangement i forbindelse med udgivelsen af bind 3.
3). For 12.000 kroner får man – ud over to signerede eksemplarer og to nævnelser – et foredrag til sin virksomhed, institution eller forening. Kun transport og eventuel overnatning kommer oveni som ekstraudgifter.
4). For 20.000 kroner får man foredrag som skitseret i forbindelse med begge udgivelserne.
5). For 25.000 kroner får man derudover sit navn nævnt – ikke bag i bogen på donorlisten men forrest og med større typer – og sammen med blandt andre Statens Kunstfond og Augustinusfonden.
Oven i alle priser skal man beregne et transaktionsgebyr på 5 % til firmaet bag platformen booomerang.dk. Den reelle pris for  f.eks pakke 2 bliver altså 8000 kr. + 400 kr. = 8400 kr.

Forhandlingsparat
Hvis der er nogen, der ønsker at drøfte de nærmere vilkår, er jeg frisk på en forhandling. I kan kontakte mig på tlf. 60 38 37 21 eller mail nbdanielsen@mail.tele.dk

– Obs! – Crowdfunding er øverst på mit opdaterede foredragsprogram, som du finder her

– Du kan følge udviklingen i finansieringsprojektet på platformen booomerang.dk – linket https://www.booomerang.dk/projects/modstand/ Som det fremgår, bliver alle beløb betalt tilbage til bidragyderne, hvis det ved fundraisingens afslutning viser sig, at bogprojektet ikke bliver videreført.

– Jeg har haft kontakt med Skat vedr. projektet. Jeg har skrevet om det bindende svar, jeg fik derfra i dette indlæg Den del af indsamlingens provenu, der går til mine personlige leveomkostninger , bliver beskattet som et honorar.

 

Kommentarer
2 kommentarer til “Pakker til erhvervslivet”
 1. Kære Niels Birger

  Håber det bliver til noget med dit store bog projekt , kan se det er hårdt arbejde.

  Det du skriver om garanti modellen lyder interessant og jeg tror godt jeg kan være med på hhv at mit firma
  AI arkitekter og Ingeniører samt mig selv privat ( Lene Boye og Jan Bruus sørensen ) tegner os for hver 10.000 kr som garanti beløb.

  Håber det kan hjælpe på vej hvis det er muligt

  Dbh
  Jan

  • Birger Danielsen siger:

   Kære Jan.

   Tusind tak til dig og Lene! Det er helt fantastisk. Garantien er et virkelig vægtigt bidrag. Jeg skriver mere i privat besked.

   Bedste hilsner
   Birger

Skriv en kommentar