Fraklip 2: Under allierede flag

Erik Kragelund

Erik Kragelund som 21-årig løjtnant i US Navy i 1945. (Polfoto)

Efter to år som krigssejler var den 18-årige Erik Kragelund en hærdet fyr, men en forårsdag i 1942 blev han alligevel chokeret. Hans skib skulle sejle fra New York; hvorhen vidste han ikke.
”De havde sendt varmt polartøj om bord på skibet om morgenen, så vi vidste jo godt, hvor vi skulle hen, og der var mange, der rømmede skibet,” sagde Kragelund (her tv. som officer i US Navy i 1945)  i 2014 i et interview.
Han var sejlet ud med J. Lauridsen-skibet Egyptian Reefer som 15-årige og var nu blevet matros. Exterminator skulle ud på konvojen PQ16 til den sovjetiske Ishavs-kyst. Skibene skulle bringe amerikansk og britisk hjælp til Sovjetunionen på et tidspunkt, da det stadig havde lange udsigter med en anden front i Vesteuropa.
Mange tyske ubåde opererede i Nordatlanten og Barentshavet – netop for at forhindre konvojer i at komme igennem til Murmansk eller Arkhangelsk. Skibene var uden for rækkevidde af landbaserede allierede jagerfly, så hvis der ikke var et hangarskib med som eskorte, var det eneste værn mod Luftwaffes angreb skibenes antiluftskyts.

Kaptajn med bidske schäferhunde
Besætningen på Exterminator bestod udelukkende af folk fra en række tyskbesatte lande, der måtte regne med at blive skudt, hvis de faldt i tyskernes hænder. Det prægede stemningen om bord, der var gusten. De fleste var bevæbnede. Kaptajnen R. Kelsoe, der var jugoslav, gik rundt med to Colt 45-pistoler i sit buksebælte og blev altid fulgt at to bidske schäferhunde, der ikke veg fra hans side – selv under kamp, fremgår det af den britiske forfatter Michael G. Wallings bog Forgotten Sacrifice (’Det glemte offer’).

Rædselsvækkende skrig
Exterminator sejlede til samlingsstedet ved Hvalfjördur i Island. Herfra sejlede konvojen østpå den 21. maj 1942. Den bestod af 35 handelsskibe, og eskorten var særdeles stærk. Den bestod af næsten lige så mange krigsskibe med bl.a. to slagskibe og et hangarskib. Alligevel gik otte af handelsskibene tabt ved tyske torpedo- og flyangreb.
De forulykkede havde ingen chance for at overleve andet end i nogle få minutter i det iskolde vand, men skibene i konvojen havde strenge ordrer til ikke at standse for at redde folk op af vandet. Det ville gøre skibene til nemme mål for fornyede flyangreb.
”Vi kunne ikke rigtig gøre andet end at fortsætte, selv om folkene fra de sænkede skibe lå i vandet omkring os og skreg om hjælp,” fortæller Erik Kragelund.

Erik Kragelund

Skibet, der havde Erik Kragelund om bord, var tæt på at gå ned nær ved Island. (Polfoto)

Boven var begyndt at gå ned
Hans eget skib slap uskadt fra udturen, men på hjemrejse-konvojen QP13, der sejlede fra Murmansk den 27. juni 1942, gik det galt. Sammen med seks andre skibe kom Exterminator på gal kurs i tåget vejr og sejlede ind i et britisk minefelt på vej ind i Danmarksstrædet mellem Island og Grønland. De seks andre skibe sank, og det var også tæt på for Kragelunds skib.
”Boven begyndte langsomt at gå ned, og skruen begyndte at komme over vandet. Skipperen stod på broen med en riffel og sagde, at han ville skyde den første mand, der forsøgte at gå i bådene,” skrev manden, der døde 92 år gammel i april 2016, i en privat beretning til sine familiemedlemmer.
”Minen var sprunget ved lastrum nr. to foran broen. Vi havde brosten som ballast, og de blev slynget højt op i luften”.
Besætningen nåede at sætte skibet på grund. Det lykkedes at fjerne så meget vand fra forskibet, at skibet igen kunne flyde. Det lykkedes det derpå at sejle ind til Hvalfjördur.

Officerer truede med krigsret
Her viste det sig ifølge Erik Kragelunds erindring, at den militære ledelse på det amerikansk kontrollerede Island åbenbart var bekymret over ulykkens mulige demoraliserende virkning. Måske især fordi seks skibe var gået ned på grund af miner udlagt af det allierede Storbritannien.
”Vi blev taget i land (…) og ført til et mødelokale. En højtstående officer fortalte, at ingen måtte få at vide, hvad der var sket, og hvis vi fortalte det til nogen, ville vi blive stillet for en krigsret.”
Selv om skibet havde klaret skærene, havde det mistet to besætningsmedlemmer. De ville i lettelse over at have overlevet fejre ankomsten med en flaske i maskinrummet, der tilsyneladende indeholdt rom eller whiskey. Det var ikke tilfældet; indholdet var et stærkt rensemiddel til brug ved rengøring af kedelrørene. Mændene døde under store smerter.[1]

Dansk styrmand sejlede med risiko for sænkning i et år
Holger Jensen, 2. styrmanden på S/S Diana, oplevede at få sit skib sænket. Det skete 9. juni 1941, da det var på vej mod Island efter stykgods. Kl. 8 om morgenen blev det angrebet af et Focke Wulff-fly med bomber og maskingevær.
Maskinen kastede bomber tre gange, og anden gang gik en bombe igennem en åbning til maskinrummet og eksploderede. Én blev dræbt, tre hårdt sårede og seks lettere sårede. Holger Jensen var blandt dem, der kom uskadte i redningsbådene.
Besætningen havde gennem et år levet med risikoen for luft- eller ubådsabgreb. De havde sejlet i fast fart med iset fisk fra Reykjavik til havnebyen Hull, en rejse på 600 sømil, uden eskorte. Nogle måneder senere påmønstrede Jensen DFDS-skibet S/S Tennessee som 2. styrmand.[2]

Bomber mod troppetransportskib
Flemming B. Muus oplevede også at være om bord på et skib, der blev bombet, da han i marts 1942 havde fået skibslejlighed til England fra Freetown i den britiske koloni Sierra Leone for at melde sig som frivillig til den britiske hær. Han havde fået plads på et troppetransportskib.
”Vi havde en dejlig Rejse, indtil vi naaede paa Højde med Irland. Traf adskillige Mennesker, der fortalte grusomme Historier fra Singapores og Hongkongs sidste Dage,” skrev Flemming B. Muus i sin erindringsbog Ingen tænder et Lys.
På dette tidspunkt havde krigen taget en skarp negativ drejning for de allierede. Efter Japans angreb på USA’s flådebase Pearl Harbor den 7. december 1941, var japanerne stormet frem overalt i Østasien. I Singapore havde 85.000 britiske, indiske og australske soldater måttet overgive sig.
Ud for Irland blev skibet udsat for luftangreb af to tyske fly; 43 soldater blev dræbt af eksplosionerne, men det lykkedes resten af de ca. 1800 soldater og andre ombordværende at komme i bådene. De blev derefter sejlet ind til Liverpool i destroyere og ankom den 1. april 1942.
Trods mange forgæves forsøg på at blive antaget til britisk krigstjeneste havde Flemming B. Muus vist en usædvanlig vedholdenhed. Han var, formentlig i 1941, sat ud på en adskillige hundrede kilometer lang kanosejlads fra Cape Palmas med indfødte til at hjælpe med padlingen. Målet var Liberias hovedstad Monrovia, og det lykkedes ham at nå frem.
Herfra søgte Muus videre til Freetown.

Skæg og blå briller i England
Den nyankomne, der ikke havde set Europa siden 1937, måtte efter ankomsten til London en tur igennem møllen med streng screening på Royal Patriotic School – kontrolcentret for alle indrejsende udlændinge.
”Nogle Dage efter min Løsladelse fik jeg en mystisk Besked om at tag med Bus Nr. 26 fra Victoria Station til St. Albans (…). Ankommen dertil skulde jeg finde Kroen The White Hart, spadsere op og ned ad foran den præcis Klokken fire (…) og vilde saa træffe En, der kendte mig,” skrev Muus.
Det skete som planlagt – og dermed havde de britiske myndigheder sikkerhed for, at manden, de havde for sig, var den, han udgav sig for. I det hele taget var ’skæg og blå briller’ en del af hverdagen.

Tilbud om hemmelig mission
Et par uger senere modtog Flemming Muus et brev med ordre til den følgende dag kl. 14 at indfinde sig ’ved Undergrundsbanens sydlige udgang ved Sloane Square med The Times anbragt under (sin) venstre Arm’.
”Præcis Klokken to var jeg paa det anførte Sted. Der var ingen at se. – Jo, lidt derfra holdt en Bil med en højtstaaende Officer ved Rattet,” beretter Flemming B. Muus.
”Officeren vinkede ad mig. Om jeg var Mr. Muus? Skulde vi køre en Tur i hans Vogn? (…) Han præsenterede sig som Major Hampton – vilde jeg forpligte mig til ikke at nævne denne Samtale? – hvad havde jeg tænkt mig at bestille?”
Flemming B. Muus forklarede, at han vedvarende havde bestræbt sig på at komme i britisk krigstjenete. Majoren, der hed Victor Hampton og var ansat i den militære efterretningstjeneste SIS, stillede en række løse, afprøvende spørgsmål om ikke mindst Muus’ forhold til flyvning. Så kom det spørgsmål, han egentlig manørerede henimod:
”Har De nogensinde sprunget i Faldskærm, hr. Muus?”
På det benægtende svar spurgte Hampton, om Muus kunne tænke sig det.
”Man savnede stærkt Oplysninger om den tyske Flaades Bevægelser i Kattegat og Storebælt – var jeg villig til, inden for en Maaned, at lade mig smide ud i Faldskærm over Danmark for at organiseret et Spionagenet paa Fyns Østkyst. Der skulde regelmæssigt, og frem for alt hurtigt, rapporteres til London!”

Majorens pludselige farvel
Officeren opfordrede danskeren til at overveje sagen. Han gjorde opmærksom på, at han var en god ven af forfatterinden Karen Blixen, og Flemming Muus ville altid kunne henvende sig hos hende med en hilsen, hvis han fik brug for hjælp.
”I samme Øjeblik Hampton havde fremsat sit Forslag, vidste jeg, at jeg vilde modtage Opgaven. Dette var det helt store, at blive kastet ned i Danmark med Faldskærm! Whoopee,” skrev han.
Victor Hampton og Flemming Muus kommunikerede åbenbart på engelsk, siden Muus ikke nævner andet. Hampton har åbenbart ikke nævnt, at han var dansk gift og talte udmærket dansk. De to mænd var allerede i gang med at planlægge nedkastningssted, da majoren pludselig måtte trække sig, fordi – som han sagde – en anden afdeling havde gjort krav på danskerens tjenester.[3]

Rivaliserende hemmelige tjenester
Ingen organisationsnavne blev nævnt, men det var sandsynligvis aftalen mellem SIS og SOE, der spillede ind – aftalen, der betød, at SOE skulle have kontrollen med hemmelige agenter i Danmark. Når MI6 i major Hamptons skikkelse alligevel tog kontakt, kan det betyde, at forliget endnu ikke var blevet kommunikeret ud i alle led.
Det er en klar mulighed, for netop på dette tidspunkt truede oberst Euan Rabagliati – områdechef for Skandinavien og Holland – med at tage sin afsked i protest mod at være blevet forbigået af en yngre kollega i SIS. Til sin egen overraskelse blev Thomas Sneums chef og mentor taget på ordet og efterlod et midlertidigt tomrum.[4]
Mødet mellem Muus og Hampton kan også være et udtryk for, at den etablerede militære efterretningstjeneste forbeholdt sig ret til alligevel at sende agenter ind i visse situationer. Man havde netop mistet Thomas Sneum, der få uger før havde forladt Danmark over Øresunds is, og kunne godt bruge en erstatning. Og Secret Service skulle i de følgende år vise sig – aftale eller ej – at udøve omfattende aktivitet i Danmark.[5]

Danske soldaterkammerater
Muus fik nu besked på at henvende sig til Michael Iversen på Danish Recruiting Office. ”Kaptajn Iversen spurgte mig (…), hvorledes jeg vilde stille mig til at springe ud med Faldskærm? (…) Jeg behøvede ikke at overveje Sagen, saa uden videre Snak blev jeg sendt paa regulær Session – dog først efter, at Kaptajn Iversen havde givet en knippel Lunch for at besegle Pagten.”
Den 1. maj 1942 blev Muus afhentet på sit hotel og sammen med tre-fire andre danskere transporteret til et depot uden for London, hvor de blev udstyret til soldatertjeneste. Blandt dem, han mødte var den 22-årige Johan Erik Hecht-Johansen, tidligere kostskoleelev på Herlufsholm, der var vendt tilbage til Europa efter et par år i Argentina.[6]
De to blev nu beordret på et tog, der kørte mod Northampton. En række andre danskere var med; en af dem var væsentlig ældre end de øvrige kommende agenter. Det var den 41-årige Peter Carlsen, der havde boet 17 år i Canada. Han havde været inspektør på et hotel i Victoria i British Columbia, indtil han i 1941 meldte sig til britisk krigstjeneste.[7]
Kun halvt så gammel var den 20-årige københavner Hans Johansen, der havde sejlet på Mærsk-både før krigen. Efter den 9. april 1940 fragtede han våben fra USA til Storbritannien, og i april og maj 1941 var han om bord på en tankbåd ved Grækenland under den britiske tilbagetrækning.
Hans skibe blev flere gange torpederet, men han havde mirakuløst overlevet. Efter nogle timer nåede toget frem til Northampton.
”Men vi kørte videre, to-tre Stationer – saa fik vi Besked om at staa ud. I fin March (…) gik vi nogle Miles til Herresædet Brockhall, der den første maaned skulle være vort Kvarter,” skrev Muus.
Rekruttjenesten kunne begynde, og Flemming B. Muus fik Hecht-Johansen, Carlsen og Johansen som værelseskammerater. Senere under uddannelsen kom maskinmester Preben Lok-Lindblad til, der var begyndt i SOE sammen med bl.a. Carl Johan Bruhn og Mogens Hammer. De fem holdt ifølge Muus sammen i hele skoletiden.[8]

Fascineret af bue og pil
Anders Lassen fik kun kort tid i SOE. Han havde i foråret 1941 fået sine medrekrutter til næsten at tabe næse og mund på øvelsesområdet Arisaig. Det skete, da han sneg sig ind på en af højlandets hjorte, indhentede den i opspringet og gjorde det af med den med sin dolk – stort set uden en lyd. Derudover gjorde han sig bemærket som en ufejlbarlig stifinder og en mesterskytte.[9]
Ud på sommeren 1941 demonstrerede den 20-årige mand, at den tidlige ungdoms fascination af bue og pil ikke var lagt på hylden. Han skrev et brev til War Office, det britiske krigsministerium, hvori han argumenterede for fordelene ved bue og pil i moderne krigsførelse. Ministeriet kvitterede ved at sende den initiativrige dansker to jagtbuer som gave, men man tog afstand fra selve forslaget, fordi man anså bue og pil for at være inhumane krigsvåben.[10]

Med i lille eliteenhed
Lassen begyndte at udvise rastløshed og manglende respekt for autoriteter – noget, der vakte bekymring hos hans overordnede. Derfor var det formentlig velkomment, da brigadegenral Colin Gubbins – den øverste operative chef for SOE – spurgte, om det danske kontingent kunne levere en eller flere folk til en særlig opgave til søs.
”Brigadegeneralen skulle bruge en mand til patruljebådene. Jeg anbefalede 2379 (Lassen, forf.), som er ganske kvik og har gode manerer og taler engelsk rimeligt godt. Han ville passe meget bedre til sådan et job end til regimentstjeneste, for han bryder sig ikke om eksercits og militær disciplin,” skrev instruktøren på Arisaig House.
Dermed var Lassen optaget i en lille kommandostyrke, der planlagde amfibieoperationer i SOE’s regi med udgangspunkt i skibet Maid Honor. Det var en trawler ombygget til lystbåd, der kunne have en besætning på op til otte mand.
Kommandoet blev et meget sluttet og på en måde afslappet miljø under ledelse af de to elitesoldater Gus March-Philipps og Geoffrey Appleyard. Medens det var SOE’s opgave af fremme modstandsbevægelser, fik kommandostyrken lov til at træne afsætning af agenter på fremmede kyster, afhentning af dem samt amfibieangreb på tyske kyststillinger.

Raid på vestafrikansk ø
I efteråret 1941 blev styrken sendt til Vestafrika. Her gennemførte den den 15. januar 1942 en spektakulær aktion – Operation Postmaster – da den kaprede en tysk slæbebåd og et italiensk fragtskib Duchesse d’Aosta, der lå ud for havnen på øen Fernando Po, der var spansk og derfor neutralt område.
Aktionen skulle fremstå som en sørøveraktion – ikke som en operation, Storbritannien stod bag. Derfor skulle den gennemføres med præcision og diskretion. Maid Honor-styrkens 11 mand blev suppleret med lokale SOE-folk og to fuldt bemandede slæbebåde fra den britiske koloniregering i Nigeria.
Raidet lykkedes, og de to skibe blev ført bort. Anders Lassens havde fået sin ilddåb som kommandosoldat. Ifølge forfatteren Thomas Harders havde Lassen den opgave at lede 11 mand, der havde ansvaret for at bakse den ene slæbebåds trosse op på fragtskibets forskib og gøre den fast.
”Det var en vanskelig opgave, som han løste hurtigt og effektivt og med stor autoritet,” skriver Harder.

Angreb på den tyske vestvold
En udnævnelse fik stor betydning for den 21-årige elitesoldat. Den kun 41-årige viceadmiral Louis Mountbatten blev chef for Combined Operations, hvis opgave det var at gennemføre operationer med en forskellige, ofte utraditionelle virkemidler langs den tyske ’vestvold’. Tyskerne skulle holdes i usikkerhed om, hvor en fremtidig invasion ville finde sted, og de skulle tvinges til at sprede deres styrker og til at trække hær- og flystyrker væk fra østfronten.
Først gennemførtes i februar et angreb på en tysk radarinstallation i Normandiet. Det lykkedes at hjembringe dele af den tyske Freya-Würzburg-radar, som man hidtil kun kendte af udseende fra blandt andet Thomas Sneums spionage.
I marts iværksatte briterne et kommandoangreb på den tyske ubådshavn i St. Nazaire på den vestfranske kyst med over 600 soldater. En tredjedel af den britiske styrke dræbt eller taget til fange, men det lykkedes at beskadige de tyske ubådsanlæg alvorligt.

Chefens betroede mand
Udviklingen betød, at Maid Honor-styrken skulle udvides. Gus March-Philipps havde vundet sig megen hæder på grund af Operation Postmaster og blev udnævnt til major. Lassen var allerede en af hans betroede folk, og der var ingen tvivl om, at han skulle med, da styrken i marts 1942 blev omdannet og udvidet under navnet Small Scale Raiding Force.
Anders Lassen blev udnævnt til sekondløjtnant og definitivt overført til ’særlig tjeneste’ i SOE. Kommandostyrken var nu på ca. 55 mand og blev udstyret som en rigtig amfibiestyrke med blandt andet en motortorpedobåd.

Møde med Christmas Møller
Efter aktionen i Afrika tilbragte Anders Lassen nogle livlige måneder i Londons danske miljø. Han var en hyppig gæst hos gesandt Eduard Reventlow og hans familie. Han havde en faster i byen, og John Christmas Møller var en god bekendt af hans forældre. Derfor sendte Lassen politikeren et brev, da han hørte, at han var kommet til England. Christmas Møller svarede den 28. maj 1942.
”Mange Tak for Deres meget venlige Brev, hvormed De i saa høj Grad glædede mig,” skrev eksilpolitikeren til den nybagte officer.
”Jeg haaber ogsaa, at jeg kan gøre nogen Nytte herovre, og jeg kan jo kun takke Dem for den Beslutning, De selv har truffet, og som jeg synes, De har Ære af (…). Naar De faar Deres Ferie, beder jeg Dem meddele mig, hvornaar De kan komme til London, saaledes at vi kan komme til at tale sammen.”[11]

ØK-familie var socialt centrum
En anden vigtig adresse for Anders Lassen blev familien Karsten, der var gæstfrie værter for miljøet af danske frivillige. Elli og Henning T. Karsten havde været udlandsdanskere i så mange år, at de havde dobbelt britisk/dansk statsborgerskab. De var som unge flyttet til Singapore, da H.T. Karsten blev sendt ud for at være chef for Østasiatisk Kompagnis interesser i naturgummi. I 1926 flyttede familien til London, hvor Karsten var blevet direktør for et ØK-datterselskabet.
Datteren Ellen, der i 1942 var 17 år, var født i Singapore. Hendes og hendes tre søskendes dobbeltnationale tilhørsforhold var markant. Deres engelsk var accentfrit, mens deres dansk var iblandet engelske ord og andre anglicismer. I hjemmet var sproget dansk; det samme var traditionerne og vanerne. I skolen lærte Ellen Karsten også tysk, fransk og latin. Hun var ved at forsøge at komme ind i Women’s Royal Navy Service (WRNS), den britiske marines kvindekorps, hvis opgave det var at aflytte tysk radiokommunikation fra kyststationer. Hun havde argumenteret med sine gode tyskkundskaber. Det var dog ikke sådan ligetil.
”Sagen er jo, at piger, hvis forældre er udlændinge, ikke kan antages – kun i ualmindelige tilfælde, og hvis de har særlig gode kvalifikationer. Men nu skal jeg gå igen, når jeg er 17½ og snakke med hende, og så vil hun sende min applikation op til Admiralitetet,” skrev Ellen Karsten i sin dagbog under 22. maj 1942. ” (…). En Commander Stagg, ven af Daddy’s, vil vist hjælpe. Dette er et snobbet land, men ellers kommer man jo ingen vej.”
Den omtalte mand – Frank Noel Stagg, den daglige chef for SOE’s skandinaviske afdeling – så gerne Ellen Karsten og ’Lille John’ Christmas Møller som repræsentanter for Danmark i henholdsvis WRNS og i et af hærens garderregimenter.
Ellens fem år ældre bror, Henrik Karsten, havde også meldt sig. Det skete i 1941, og han var nu sekondløjtnant i panserregimentet The 3rd Kings Own Hussars, der var indsat i Nordafrika.[12]

Indlysende at melde sig frivilligt
Selv om Ellen Karsten var født dansk, var hun lige så ivrig efter at bidrage som de indfødte briter. ”Det gjorde man dengang; det var en helt indlysende ting at gøre. Alle de unge, jeg kendte, var også med i noget,” sagde hun som 89-årig i et interview i sit hjem i København i 2014.[13]
Mere almindelige ungpigespørgsmål stod også centrum. Hun havde et stykke tid forinden mødt den fem år ældre jagerpilot i Royal Air Force Kjeld Rønhof. Han fløj under norsk flag, idet han i 1941 havde meldt sig frivilligt til de norske væbnede styrker i Little Norway i Canada.
De var blevet kærester, og Kjeld havde friet til hende, men hun havde afslået, fordi hun syntes, det var for tidligt for hende at binde sig. Og hun kunne bestemt finde andre unge mænd charmerende.
”Nu har jeg altså truffet Anders Lassen – den berühmte. Han er meget køn: lys og solbrændt,” betroede hun sin dagbog den 29. maj 1942 – en dag, da hun var småsyg.
”Det var hans mor, der skrev Den uartige Caroline. Anders spurgte, om jeg ville komme ud og spise frokost med ham i morgen, hvis jeg er rask nok. Jeg tror nu, han glemmer at ringe. Det kunne være ganske hyggeligt. Jeg havde det, mærkeligt nok! meget bedre.”
Anders Lassen var ikke berømt endnu for sine krigsbedrifter. ’Den berühmte’ går snarere på, at han havde slået sit navn fast socialt blandt ungdommen i det danske miljø samt at hans forældre – Emil Lassen og Suzanne Lassen – var et velkendt par i den danske overklasse. Det trak ud med utilpasheden, fremgik det af dagbogen den 1. juni:
”Det var kedeligt (…). Han er en mærkelig dreng, men… også attractive. Jeg er hverken troløs eller noget, men jeg skal da også have lov at indulge i sligt.”
Midt i juni lykkedes det dog at mødes til en kortvarig frokost.
”Jeg kan ikke nægte, at Anders har gjort et varigt indtryk på mig,” skrev hun den 17. juni.[14]

Kampen for dansk synlighed
For danskerne i uniformeret britisk tjeneste var det et altdominerende hensyn at få deres bidrag godskrevet Danmark. Den 26. maj 1941 fik de frivillige, der havde meldt sig til The Buffs, lov til at bære et skuldermærke, og dét fandt kaptajn Michael Iversen grund til at fremhæve, da han den 4. juli samme år holdt en tale i BBC’s danske udsendelse.
”Vore Anstrengelser for at være med i Kampen for Danmarks Frihed er saaledes anerkendt, at vi nu bærer Danmarks Navn i hvidt paa rød Bund, paasyet vore Uniformer, og paa højre Ærme kan vi stille vort smukke Dannebrog til Skue,” sagde han.
Han holdt talen, netop da oprettelsen af Frikorps Danmark var et brandvarmt emne. Danske nazister lagde også vægt på at kunne vise det rød-hvide flag. Det fik i en senere tale Iversen til at betegne det som ’grimt, ulogisk og udansk’, at frikorpsfolkene bar Dannebrog på deres uniform.
Spørgsmålet om danske symboler var ikke så enkelt, som rekrutteringsofficeren fremstillede det, for tilladelsen gjaldt kun i regimentet, hvor kong Christian X var æresoberst. Sagen gav igen og igen bureaukratiske forviklinger, fremgår det af historikeren Jakob Sørensens bog For Danmarks ære.
Iversen prøvede at finde en løsning, der kunne tilfredsstille alle. Hvis et skuldermærke ikke kunne tillades, da evt. et lille flag på lommen med Christian X’s initialer. Den 22. oktober 1941 skrev Iversen til Air Ministry på vegne af de danske piloter, der ønskede at bære en dansk identifikation. Svaret var ’efter meget grundig overvejelse’ et afslag. Heller ikke Royal Navy ville give tilladelse.
Kaptajn Iversen opnåede dog opmærksomhed om det danske flag. Imperial War Museum henvendte sig i september 1942 til ham for at få eksemplarer af de mærker og emblemer, som danske frivillige brugte. Man havde lagt mærke til skuldermærkerne i The Buffs.[15]

Tre danske fly til Royal Air Force
Et bidrag, der ikke savnede synlighed, var en indsamling, som Det danske Råd foranstaltede i Storbritannien og andre lande til fordel for anskaffelse af Spitfire-fly til Royal Air Force. På den symbolske dag 9. april 1942 henvendte en dansk tremandsdelegation sig efter aftale i Downing Street nr. 10, hvor de blev modtaget af Winston Churchill. Bidragene var i alt løbet op i knap 40.000 pund sterling, som der kunne skaffes otte jagere for. Dagen efter blev de tre første præsenteret på RAF-basen Ibsley; de havde fået navnene Valdemar Atterdag, Skagen ind og Niels Ebbesen.[16]
 Efter frokosten med Ellen Karsten helligede Anders Lassen sig soldaterlivet. Det foregik med udgangspunkt i Anderson Manor, et smukt lille herresæde i nærheden af Poole på den engelske sydkyst. I den intensive træning indgik brug af håndgranater og sprængstoffer, kajaksejlads, navigation med og uden kort og kompas, forcering af pigtrådsafspærringer og lange marchture. Lassen udfordrede af og til kammeraterne til skydekonkurrence bue mod pistol og vandt som regel. Styrken blev ikke holdt sammen af traditionel militær disciplin. F.eks. var alle på fornavn med hinanden, og der var ingen faste regler for uniformering. Det var den individuelle dedikation og det gensidige loyalitetsforhold mellem soldaterne og cheferne, der var afgørende.

Raid mod radio-pejlestation
Den første opgave for Small Scale Raiding Force havde sammenhæng med et større strategisk initiativ. To brigader og en kampvognsbataljon skulle sættes ind med massiv flåde- og flystøtte mod de stærke tyske befæstninger ved havnebyen Dieppe.  Angrebsstyrken skulle være på ca. 6000 kommandosoldater – ca. ti gange stå stor som ved St. Nazaire-aktionen.
Gus March-Philipps’ folk skulle foretage landgang ved Barfleur på Cotentin-halvøen, hvor Cherbourg ligger. Her skulle styrken eliminere et af de pejleanlæg, som tyskerne havde etableret, og som var en fare for fremtidige landgangsoperationer. Anders Lassen var med i en styrke på 11 mand, der ved midnat natten til den 15. august 1942 blev sejlet over med motortorpedobåden.
Folkene roede derefter i land i en sammenklappelig jolle. Styrken landede imidlertid et andet sted end planlagt, dels på grund af en stærk strøm, dels fordi kysten var lav og konturløs. I stedet for pejleanlægget stod styrken over for en lille befæstning bemandet af to befalingsmænd og 12 menige. March-Philipps besluttede sig alligevel for at gennemføre aktionen. Briterne begyndte at arbejde sig igennem pigtrådsspærringer, men støjede så meget, at tyskerne sendte to mand ud. De råbte ’feltråb!’ ud i nattemørket. Angriberne svarede ved at åbne ild med maskinpistoler og sprænge tre ladninger plastisk sprængstof, hvorefter de trak sig tilbage. Hverken de eller tyskerne havde lidt tab. Selv om aktionen på sin vis mislykkedes, var cheferne for Combined Operations godt tilfredse.
”Selv om virkningen af sådanne raids i sig selv er lille, kan den, hvis angrebene er kontinuerlige, hobe sig op. Hvis de udføres hyppigt og over et stort område, vil de have en yderst demoraliserende virkning på fjenden,” lød tilbagemeldingen.[17]
Fire dage senere fandt landgangen ved Dieppe sted med canadiske styrker som hovedvægten i kommandostyrken. Aktionen blev en katastrofe; angriberne var ikke i stand til at nedkæmpe det tyske kystforsvar, og næsten to tredjedele af soldaterne blev enten dræbt eller taget til fange.
Militærledelsen i London måtte nøjes med at notere sig en høst af værdifulde erfaringer.

Thomas Sneum direkte fra fly til fængsel
Omtrent på den tid, da Ellen Karsten og Anders Lassen mødtes til frokost, ankom Thomas Sneum, Sigfred Christoffersen og Arne Helvard med nattog – stærkt bevogtet af politifolk. De blev kørt direkte fra stationen til fængslet i Brixton i det sydlige London. De tre – og i særdeleshed Sneum – var anklaget for spionage til fordel for Tyskland.
Sneums farlige balanceakter var på ingen måde et afsluttet kapitel, da han sammen med Arne Helvard var gået ud på Øresunds is den 26. marts 1942. De havde planlagt at gå mod Landskrona, men i nærheden af Hven gik de igennem isen, og de fik kun med nød og næppe stampet sig i land på Øresunds-øen, hvor de blev anholdt af svensk politi. Efter blandt andet seks timers indespærring i et uopvarmet skur blev de overført til politiet i Malmø.

Holdt tand for tunge under forhør
Politikommissær Jens Odmar kom igen over Øresund for at deltage i en afhøring ledet af kriminalkommissær Runerheim, der også havde en betroet stilling i det svenske efterretningsvæsen Det stod med det samme Sneum klart, at han var i vanskeligheder.
Svenskeren lod den mulighed stå åben, at man kunne føle sig tvunget til at udlevere løjtnanten, og Odmar understregede, at han var nødt til at have noget håndgribeligt, han kunne ’give tyskerne’ – ellers blev han nødt til at føre Sneum til København til intensive forhør. Thomas Sneum fortalte, at den radiosender, han havde fået med fra Storbritannien, stod i et garderobeskab på Københavns Hovedbanegård.
Han satte også dansk politi på sporet af et andet skab, hvor afdøde Kaj Oxlund havde efterladt nogle effekter. Sneum retfærdiggjorde over for sig selv oplysningen med, at tyskerne kunne tænkes at blive forledt til at tro, at den forældede sender var udtryk for briternes aktuelle radioteknologiske stade.
Sneum bekræftede, at han og Christophersen var blevet kastet ned ved Brorfelde, og at han havde foretaget sig mange af de ting, han blev foreholdt. Endvidere bekræftede agenten, at han havde vidst, at Christophersen-brødrene og Kaj Oxlund ville forsøge at gå over Øresund.
Løjtnanten omtalte ifølge den britiske forfatter Mark Ryan i enhver forbindelse Oxlund, der alligevel var død, som sin samarbejdspartner og prisgav ingen personer, der fortsat befandt sig i Danmark. Sneum indrømmede at have mødt en mand i forbindelse med radioproblemerne, men påstod, at han kun vidste, at manden, der havde præsenteret sig som ’løjtnant Wolff’, var en radioamatør. Dermed undgik Sneum at eksponere Werner Gyberg, der stadig sad i fængsel.
Sneum benægtede endvidere, at han havde besøgt sin tidligere hustru. Thomas Sneum nægtede at oplyse noget om sin tid i England, og han ville heller ikke sige, om han selv var i stand til at bruge radiosenderen, om og han i givet fald havde foretaget sendinger.

Truede med afsløring af agentnet
De tre danskere forblev i fængslet uge efter uge. Hverken svenske eller danske myndigheder var indstillet på at udlevere Thomas Sneum til tortur og henrettelse, men på den anden side ville begge parter helst undgå at lade ham rejse til Storbritannien af frygt for tyske repressalier. De danske efterretningsofficerer var ikke interesserede i, at Sneum skulle blive aktiv igen. En slags ’sikkerhedsfængsel’ af meget lang varighed virkede som en truende mulighed.
Da de tre danskere sidst i maj havde siddet indespærret i otte uger, foretog Thomas Sneum en farlig satsning. Han bad Runerheim om at komme til sin celle og fortalte, at hans, Sneums, kontakter i Danmark ville afsløre det svenske agentnet i Polen og Tyskland, hvis de ikke inden en bestemt dato i nærmeste fremtid havde fået et livstegn fra Sneum i form af et kodet telegram.[18]

Efterretningsofficerer protesterer mod faldskærmsagenter
De udtalelser, MI6-spionen fremsatte, gik videre til Proviantgården, der så yderst fjendtligt på, at Thomas Sneum var ’begyndt at snakke’. ’Prinserne’ inddrog det i deres argumentation mod flere faldskærmsagenter i Danmark.
”Vi anser det for helt galt på nuværende tidspunkt at sende flere folk af den art til Danmark (…) Ligaen ønsker i hvert fald ikke at have noget som helst at gøre med andre end de, der er her nu – og det kun gennem ’Hertugen’.”[19]
De tre blev løsladt, og fra Stockholm kunne Thomas Sneum sende sin svoger, kriminalassistent Bertelsen, et postkort i kode. Bertelsen havde i mellemtiden på Politigården skaffet sig viden om Odmars afhøringer og hans accept af den langvarige fængsling af Sneum.
MI6-spionen henvendte sig til kommandør Henry Denham på gesandtskabet og fik arrangeret flytransport til Leuchars-basen. Det skete med et 15-personers Lockheed Hudson-fly, og SOE-missionen havde takt nok til at placere Sneum og Sigfred Christoffersen i hver sin ende af flyet. Thomas Sneum kom til at sidde ved siden af Ronald Turnbull, der konverserede venligt og professionelt, selv om Sneum havde været en langvarig sten i skoen på SOE.

Hårde afhøringer hos britisk militærpoliti
Da de ankom til Leuchars var det slut med friheden; britisk militærpoliti stod klar og ventede på de tre danskere. Spionen måtte igennem en række hårde afhøringer.
Englænderne mistænkte ham for at forsøge at placere sig som dobbeltagent, og en yngre afhøringsofficer havde en række skarpe spørgsmål: Hvorfor havde danskeren udleveret en britisk radiosender til dansk politi, der samarbejdede med Tyskland? Hvorfor havde han til stadighed omgåedes tyskere, især militært personel, på diverse hoteller? Hvorfor havde han forfalsket en hjemkaldelsesordre til Sigfred Christophersen? Og som det værste: Hvorfor havde Thomas Sneum truet med at prisgive den svenske efterretningstjenestes kontaktnet?
Her havde Sneum tilsyneladende ikke tænkt på, at svenskernes kontakter eventuelt også kunne arbejde for briterne.

SOE-chef forarget
Sigfred Christophersen og Arne Helvard blev løsladt i juli, mens Sneum igen kunne se frem til lang tid i skyggen. I den håbløse situation fik han pludselig tiltrængt og effektiv hjælp. Arne Helvard var umiddelbart efter sin løsladelse gået til John Christmas Møller, der kendte Thomas Sneum gennem hans farbror, og fortalt om vennens situation. Muligvis vidste Frank Noel Stagg allerede besked i kraft af sin chefstilling i SOE’s skandinaviske afdeling. Uanset det organisatoriske modsætningsforhold mellem SIS og SOE var Stagg forarget.
”Behandlingen af Sneum ved hans tilbagevenden til London i 1942 var et skammeligt kapitel i den engelske håndtering af en, som havde givet os, hvad radarspecialisterne beskrev som ’de mest værdifulde radarefterretninger, vi nogensinde har modtaget’ – og denne fordømte håndtering gik også ud over hans flugtfælle Helvard,” skrev Stagg efter krigen.
Lige efter Helvards løsladelse var Stagg vært for en middag for Christmas Møller og aktive folk i Det danske Råd. Det er nærliggende at tro, at de to hér afstemte deres synspunkter. Det skete netop på det tidspunkt, da den konservative politikers frustration over at være holdt ude fra vigtige oplysninger kulminerede. En af Christmas Møllers punkter i det vrede brev til Ralph Hollingworth den 19. juli 1942 var manglende oplysning om Thomas Sneums arrestation.

Eksilpolitikeren griber ind
Christmas Møller gik til Foreign Office. Han fik tilladelse til at besøge Sneum og indfandt sig i Brixton sammen med sin hustru. Da politikeren fortalte, hvad han havde planlagt at gøre, hævdede han, at hverken SIS eller SOE tilsyneladende ville taget noget ansvar for den fængslede.
På det punkt var Sneum blank; han kendte ikke de betegnelser, Christmas Møller nævnte. Eksilpolitikeren spurgte vantro, om Sneum da ikke vidste, hvem han arbejdede for.
”Jeg gik blot ud fra, at det var det britiske efterretningsvæsen,” svarede han.
Christmas Møller lovede at blive ved med at forfølge sagen. I øvrigt kostede sagen muligvis den 57-årige orlogskaptajn Stagg hans stilling. I hvert fald fratrådte han få uger efter, at han havde taget stilling til fordel for Thomas Sneum.[20]

Løsladte piloter blev dræbt
Både Sigfred Christophersen og Arne Helvard blev optaget i Royal Air Force. Ingen af dem overlevede krigen. Den 28-årige Helvard blev dræbt i juni 1943, da hans Short Stirling-bombefly blev skudt ned af en tysk natjager over Belgien, og Christophersen på 29 år blev i august 1943 dræbt under et nødlandingsforsøg under en natøvelse i England.[21]

—– —– —–

[1] Privat beretning udleveret af Erik Kragelund; Berlingske Tidende 3. maj 2014; ekstrabladet.dk 3. maj 2014; Michael G. Walling: Forgotten Sacrifice, side 171-179. og opslagene ’Convoy PQ16’ og ’Convoy QP13’ på www.wikipedia.org

[2] Jørgen Aarlo Jensen: Min far, en sømand i allieret tjeneste (privat beretning), side 6-7.

[3] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 7-22; Allan Hjorth Rasmussen: Tand for tunge, side 108, samt opslag af Hans Christian Bjerg om SIS i Gads leksikom om dansk besættelsestid.

[4] Mark Ryan: Bag fjendens linjer, side 282-283.

[5] Allan Hjorth Rasmussen: Tand for tunge, side 108-115, og Henrik Skov Kristensen: ’Gestapos danske Mata Hari – Jenny Holm’ i John T. Lauridsen (red.): Over stregen – under besættelsen, side 316-324.

[6] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 22-25; samt Henrik Dethlefsen og Peter Birkelund: Faldskærmsfolk, side 92.

[7] Andreas Skov: Fyn i krig, side 51

[8] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 25-26; Henrik Dethlefsen og Peter Birkelund: Faldskærmsfolk, side 61, samt portræt af Hans Johansen i Frihedsmuseets modstandsdatabase.

[9] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 160-161, og Klaus Skot-Hansen: Faldskærmschef fra Børglum Kloster, side 154-155.

[10] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side182-183 og 228-229.

[11] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 168-181, 184-202 og 211-226.

[12] Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: Kæreste Kek, side 13-15, 37-45 og 51.

[13] Ekstrabladet.dk 6. juni 2014.

[14] Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: Kæreste Kek, side 45-52.

[15] Jakob Sørensen: For Danmarks ære, side 181-186.

[16] Opslag på hjemmeside om danske piloter under Anden Verdenskrig – www.danishww2pilots.dk/articles.php?id=34

[17] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 227-237.

[18] Mark Ryan: Bag fjendens linjer, side 261-279.

[19] Hans Christian Bjerg: Ligaen (bind 1), side 160.

[20] Mark Ryan: Bag fjendens linjer, side 261-301.

[21] Opslagene ’Sigfred Johannes Christophersen’ og ‘Arne Hroar Helvard’ på www.danishww2pilots.dk

Krigssejlerne: Patriotisme under særlige vilkår

Efter min udsendelse af kapitlet ‘Besættelsesdag på fjerne kyster’, der blev skåret væk i den endelige version af min bog Modstand, har forfatteren Hans Elfelt Bonnesen indsendt følgende kommentar:
“Fra ovenstående udsnit – som er særdeles interessant – får man det indtryk, at der var en overvejende, ja nærmest grundfæstet stemning blandt danske søfolk om at man ville blive ‘ude’, og gå i allieret tjeneste.
Jeg mener, at dette er en overvurdering, idet det andre steder er blevet omtalt, at der var mange danske søfolk, der sagde ‘nej-tak’ og hellere ville vende hjem til Danmark.
Et sted har jeg læst, at op mod 50% af de adspurgte reagerede negativt på tanken om at ‘gå i krig’.
Hvilket de så heller ikke gjorde.”

SVAR: Grundlæggende har jeg den opfattelse, at søfolkenes vigtigste bevæggrunde til at gå i allieret tjeneste var patriotisme – dvs. ønsket om at kæmpe for Danmarks befrielse på allieret side – pligtfølelse, maskuline æresbegreber og lignende. Derfor har teksten fået det præg, den har.
Men jeg forstår godt Bonnesens indvending, for der er ingen grund til at tro, at søfolk i den danske handelsflåde i udgangspunktet var hverken mere eller mindre fædrelandskærlige, kampivrige, tyskfjendtlige m.v. end befolkningen som helhed. De blev bare på en helt anden og mere kategorisk måde sat i en valgsituation af Danmarks kampløse besættelse den 9. april 1940.
– For det første vil jeg sammenligne med en frihedskæmper hjemme i Danmark, der tre-fire år inde i besættelsen efter måneders overvejelse vælger at gå ind i en modstandsgruppe trods de farer, det betyder. Den mulighed for at lade en beslutning modnes havde søfolkene ikke. De skulle nærmest på stedet tage stilling til, om de ville sejle for de allierede eller rejse hjem til det tyskbesatte Danmark over Sovjetunionen, der på dette tidspunkt endnu var neutralt. I nogle tilfælde blev beslutningen truffet om bord på skibe, der havde forladt britisk havn med kurs mod Danmark. Et skibsråd afgjorde, om skibet skulle fortsætte mod f.eks. Esbjerg eller vende om.
– For det andet blev søfolkene på en meget håndfast måde konfronteret med omverdenens reaktion på Danmarks kapitulation. De så avisoverskrifter som ‘Danmark kapitulerer, Norge kæmper’, og om en tabende bokser hed det ‘He lay down like a Dane’. Danskerne blev i allierede havne klassificeret som enemy aliens (‘fjendtlige fremmede’) og skulle igennem en omfattende screening. De danske skibe måtte stryge Dannebrog.  Det virker troværdigt, at den slags hændelser har haft en stærk virkning på søfolkene.
Kilderne til oplysningen om, at 90 pct. af handelsflådens mandskab valgte at sejlede for de allierede fremgår af noterne. Jeg kan tilføje, at de fire historikere bag Danmark besat (Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen) bruger søfartshistorikeren Christian Tortzens mammutværk i fire bind Søfolk og skibe 1939-45 – Den danske handelsflådes historie under Anden Verdenskrig (1981-1985) som kilde. Selv har jeg  nøjedes med ‘folkeudgaven’ af Tortzen med titlen Kampen på havet (Informations Forlag, 2011).
Forfatterkollektivet bag Danmark besat konkluderer om krigssejlerne:
“De danske søfolks reaktion skal ikke nødvendigvis  ses alene som et udslag af trang til at hjælpe de allierede. (…) Beslutningen om at sejle under f.eks. britisk flag skyldtes for manges vedkommende de triste alternativer. Det var ikke nemt at komme tilbage til Danmark, og hvis de afmønstrede i et fremmed land, ville de være henvist til tilfældigt arbejde, hvilket indebar ganske usikre fremtidsudsigter for den enkelte. Paradoksalt nok fremstod allieret tjeneste som det sikre alternativ.”
Her synes jeg, der er grund til at nævne, at for søfolkene indebar deres valg i 1940, at det i betragtning at Tysklands tilsyneladende uovervindelighed var højst usikkert, om de nogensinde ville få Danmark og deres familie og venner at se igen. Alternativet – at rejse gennem Rusland – var møjsommeligt og strabadserende, men det kunne lade sig gøre og var relativt sikkert.
En grund til, at langt de fleste alligevel tog det heroiske valg, kan have ligget i holdningsfællesskabet i skibsbesætningerne med deres traditionelt stærke hierarki. Dette har – sammen med selve identiteten som sømænd – virket som et afgørende holdepunkt i en farefuld tid. Først på det skib, den enkelte sømand befandt sig på, da valget skulle træffes – senere i havnebyen Newcastle, der blev det faste samlingssted for danske søfolk, når de ikke var til søs.
Hans Elfelt Bonnesens indlæg vækker den eftertanke, at søfolkene har forholdt sig individuelt forskelligt til forholdene, selv om den afgørende beslutning på skibene ofte blev truffet en bloc – formentlig næsten altid under toneangivende besætningsmedlemmers stærke indflydelse.

Jeg kan til sidst nævne, at Bonnesens navn ikke var ukendt for mig ved modtagelsen af indlægget, idet jeg har to af hans bøger med på min litteraturliste. Det er Hemmelig dansk radiotjeneste under Anden Verdenskrig (Borgen, 1992) og Med fup og faldskærm – Roland Olsens krigsdagbog (Webers forlag, 2014). Sidstnævnte er de betydningsfulde efterladte optegnelser fra den modstandsindstillede kriminaloverbetjent Roland Olsen (1903-1972), som jeg får brug for at trække på i alle tre bind af Modstand.

Fraklip 1: Besættelsesdag på fjerne kyster

Selv om Flemming B. Muus befandt sig på Cape Palmas, en fjern handelsplads i det sydøstligste hjørne af Liberia, var han og de andre udlændinge a jour med den internationale udvikling.
Radioen var i gang fra morgen til aften i den første uge af april 1940, og den 8. april kunne den 32-årige speditør høre om den britiske mineudlægning ved Norge. Da han dagen efter tændte for radioen, var han ikke meget i tvivl om, hvad der nu var sket.
”Klokken 8 blev vore værste Anelser bekræftet,” skrev han i erindringsbogen Ingen tænder et lys.
”Danmark og Norge var blevet invaderet af tyske Styrker. Meddelelsen lammede mig fuldkomment. Jeg tror ikke, jeg bevægede mig saa meget som en Finger i Løbet af den næste Time. Jeg sad blot i en Stol, uden Tanke, lammet af Sorg og Skam.”
Derefter blev lammelsen afløst af hektisk aktivitet. Den landflygtige sendte sin opsigelse til det rederi, han arbejdede for. Derefter sendte han et telegram til grev Eduard Reventlow, den danske gesandt i London, og erklærede sig klar til at gå ind i ‘The Danish Legion’. Muus anså det nemlig for en selvfølge, at en dansk eksilstyrke var blevet etableret.

Danmark neutralt
Reventlow svarede, at der ikke fandtes nogen sådan styrke, da Danmark var et neutralt land, og briterne ønskede ikke at indrullere neutrale statsborgere i deres væbnede styrker.
Flemming B. Muus skrev også til gesandt Henrik Kauffmann i Washington.[1] I betragtning af den intense radiolytning var Muus muligvis allerede opmærksom på, at Kauffmann havde erklæret, at han betragtede sig som ubundet af instruktioner fra København.
Washington-gesandten mente, at besættelsesordningen, der indebar fortsat dansk neutralitet og suverænitet trods besættelsen, var umulig og dermed fiktiv.
”Det var for Henrik Kauffmann det selvfølgelige udgangspunkt, at et land, som blev angrebet og besat, måtte fremstå som netop besat, dvs. med en af besættelsesmagten indsat lydregering i København og en rest af den suveræne danske regering i eksil som legitim repræsentant for ‘det frie Danmark’,” skriver historikeren Bo Lidegaard.
Det var med andre ord den norske model, eller for den sags skyld den tjekkoslovakiske eller polske, som Kauffmann handlede ud fra.[2]

‘Negerdrenge raabte Skældsord’
Svaret til Flemming B. Muus var da også konstruktivt. Gesandten skrev tilbage, at der kunne være en chance for, at Muus kunne komme ind i de norske styrker. Speditøren i Cape Palmas sendte en ansøgning til Little Norway i Canada, hvor det norske luftvåben i eksil havde sin base, men hørte intet. Et brev til Krigsministeriet i London kastede kun et henholdende svar af sig.
”Jeg begyndte at tro, at jeg vilde være nødsaget til at tilbringe hele Krigen i Liberia, medens andre Landes Stridskræfter afgjorde Danmarks Skæbne,” skrev han.
Stemningen var ikke hyggelig i Cape Palmas. Her boede også nogle tyskere, som Flemming B. Muus i årevis havde haft daglig omgang med. Han havde imidlertid afbrudt al samkvem med dem efter den 9. april, og nu havde tyskerne – som Muus skriver – lejet ‘Negerdrenge til at raabe Skældsord efter mig og bombardere mit Hus med Sten’.
Endnu værre var det, da én af hans amerikanske venner en dag hilste ham med udråbet:
”Se, der kommer Manden uden Fædreland!”[3]

Jens Nørregaard var elev om bord på Skoleskibet Danmark, da Danmark blev besat 9. april 1940. Skibet befandt sig på dette tidspunkt i Nordatlanten, og det sejlede til Florida, hvor de unge mænd afmønstrede. Derefter tog langt de fleste hyre i den amerikanske eller britiske handelsflåde. Dermed er Jens Nørregaard én af de meget få nulevende danske krigssejlere, og interviewet med ham er en del af D-dagstemaet, der skal udsendes i forbindelse med 70-året for den vestallierede landgang i Normandiet 6. juni 1944. Nørregaard var ikke med i selve invasionen, men kan sejlede på det tidspunkt i konvojer over Atlanterhavet mellem USA og England – en aktivitet, der havde tæt strategisk forbindelse til invasionen. Senere sejlede Jens Nørregaard i Stillehavet som led i USA’s krig mod Japan. I telefonen virker han åndsfrisk og med en vis lune og evne til at fortælle en historie, så det kunne være fint, hvis fotografen er forberedt på at lave en optagelse til web-tv.

Strandet ung mand i Florida
I havnebyen Jacksonville i Florida, USA, fik Jens Nørregaard (til højre i uniform), 18-årige elev på skoleskibet Danmark, på grund af tidsforskellen besked om Danmarks besættelse ved midnatstid den 8. april.
Nørregaard, der stammede fra Roskilde, var sejlet ud fra København med skibet den 1. august 1939. Kong Christian X var om bord for at ønske lykke på rejsen, inden kursen blev sat mod New York med 120 skibselever og 16 officerer.[4]
”Her var der verdensudstilling, og skoleskibet skulle repræsentere Danmark,” fortalte den 92-årige pensionerede ingeniør i 2014.
Eleverne fik besked om krigens udbrud under den 50 dage lange sejlads nord om Skotland.
”I New Yorks havn blev skibssiderne påmalet Dannebrogs-flag for at markere neutraliteten, så vi kunne undgå at blive torpederet.”

Til fest med tyskerne
Danmark ankom til Jacksonville den 1. april 1940 og skulle efter planen være sejlet hjemad den 10. april. Den 8. april om aftenen blev mandskabet af den tyske forening i byen inviteret til en stor fest med middag, hvor man havde inviteret piger fra byen med til selskab for de unge sømænd.
”Ved ca. 22-tiden blev der lidt stille, men intet blev sagt. Først da vi ved midnat kom tilbage til skibet, fik vi nyheden om besættelsen. Kaptajnen havde ikke villet fortælle det for ikke at ødelægge selskabet,” fortalte Jens Nørregaard.

Omsorgsfulde amerikanere
Kaptajn Knud Hansen var i en vanskelig situation. Han kunne ikke sejle tilbage til Danmark, men han kunne heller ikke uden videre lade eleverne gå fra borde, fordi de fleste var mindreårige.
”Vi blev pænt behandlet i Jacksonville. (…) Det skete tit, når vi ville betale efter at have spist på et cafeteria, at der blev sagt: ‘Du skal ikke betale – det er på huset’,” sagde Nørregaard.[5]
N
ogle indbyggere bemærkede, at de strandede danske drenge nok trængte til lidt omsorg:
”Resultatet blev, at de fleste af os, i grupper på 2-4 stykker, ligesom blev adopteret af amerikanske familier,” fortalte en anden krigssejler Erik Egebak, dengang 16 år.
”De hentede os i weekenden til et ophold i deres hjem. Tog os med til alt muligt og beværtede os godt. Der var en bestemt biograf i byen, hvor vi ikke skulle betale.”

Skoleskibet blev kystbevogtningsskib
Som månederne gik, blev deres tøj godt slidt.
”Vi havde jo ikke regnet med, at det skulle holde mere end de otte måneder, som var togtets længde. Det resulterede i, at en dame fra familien Dupont, en kendt millionærfamilie, donerede en hvid uniform til alle eleverne,” fortalte Egebak, der døde i 2009.[6]
Efterhånden fik drengene lov til at afmønstre, hvis de kunne finde hyre. Skoleskibet stillede sig med mandskab til rådighed for US Coast Guard (USA’s kystbevogtning), hvor det også fungerede som skoleskib.[7]
Danmark var ét ud af 244 danske skibe med knap 6500 søfolk, der ved udgangen af april 1940 befandt sig uden for tysk kontrolleret område. 153 af dem befandt sig på allieret territorium, mens 91 var i neutrale farvande eller havne. Ca. 6000 af søfolkene, over 90 pct., blev før eller siden allierede krigssejlere. Langt de fleste af eleverne på skoleskibet var iblandt dem.[8]
De overlevende fik først Danmark at se igen fem år senere – således også Jens Nørregaard. Han fik sin første hyre på en mindre norsk damper, der bl.a. fragtede frugt mellem Mellemamerika og USA.[9] Erik Egebak kom ud at sejle med et norsk tankskib mellem Mexico og USA.[10]
Erik Kragelund

Hørte om besættelsen i Brasilien
Rederiet J. Lauritzens fragtskib Egyptian Reefer kom den 8. april 1940 ind i Santos, den store brasilianske havneby, med blandt andet den 16-årige dæksdreng Erik Kragelund (her th. i landlovstøj) om bord.
Han var påmønstret i juli 1939 i Esbjerg. Dagen efter, den 9. april, var han i gang med at male skibssiden, da en avisdreng kom forbi og råbte, at der var sket noget i ‘Dinamarca’ og ’Noruega’.
”Vi købte en avis. Vi kunne meget lidt portugisisk, men forstod, hvad der var sket. Jeg var den første til at fortælle det til nogle af officererne, som ikke troede på mig. Vores radio duede ikke, men i løbet af dagen fattede vi alle, hvad der var sket,” fremgår det af en privat beretning fra den nu 91-årige Erik Kragelund.
Brasilien var neutralt og nærmest tyskvenligt, og efter et par dage gik en delegation af besætningen til kaptajnen og spurgte, hvornår skibet skulle sejle til allieret havn. Kaptajnen svarede, at rederiets ordre lød på at søge neutral havn, hvis Danmark blev inddraget i krigen.

Erobringen af Paris udløste slagsmål
Erik Kragelund og en del andre bad om at blive afmønstret, men kaptajnen nægtede. Derfor rømmede de skibet uden søfartsbog trods trusler fra chefen om straffe, når de vendte hjem.
Tre tyske skibe lå i Santos havn på det tidspunkt – bl.a. et stort passagerskib – så danskerne var stærkt i undertal i kaffebyens værtshusliv. Den storpolitiske udvikling påvirkede stemningen.
”Man så tit de tyske besætninger feste, medens vi beskedent sad og fik et enkelt glas øl til at vare en hel aften,” skrev Erik Kragelund.
”De havde penge og var godt klædt på. Da Paris faldt til tyskerne (14. juni 1940, forf.), var der fest i byen. Vi sad på en restaurant om aftenen. Nogle tyske sendte øl til vores bord og ville skåle. Vi fortalte dem, hvad de kunne gøre med deres øl, og så blev der slagsmål. Vi forsvarede tappert Danmark, selv om der var flere af dem. Der blev ringet efter politiet, og vi blev sat i fængsel.”

Søfolkene var fjendtlige udlændinge
Erik Kragelund fik hyre på et norsk skib. I havnen på Curacao i Caribien fik han en af de ydmygelser, som danskere ofte måtte lægge ryg til på grund af den kampløse kapitulation.
”Kaptajnen fik ordre på, at de fire danske sømænd ombord ikke måtte få landlov; de var enemy aliens (fjendtlige udlændinge, forf.). Det gjorde ondt at høre,” berettede han.
Kragelund afmønstrede og fik hyre til New York. Her forsøgte han at melde sig til det norske flyvevåben i Canada, men den 16-årige fik at vide, at han var for ung. I stedet fik han hyre på et norsk skib og fik nu virkelig blik for, hvor farlig sejladsen mellem USA og Storbritannien var.
”Da jeg kom om bord, lå det i Brooklyn og var ved at få kanoner og maskingeværer monteret. Det gjorde stort indtryk på mig; det var i de tider, hvor mange skibe blev torpederet på Atlanten.”
Dæksdrengen overvejede stærkt, om han skulle tage af sted, for han kom til at tænke på nogle indtryk, han fik, da Egyptian Reefer havde lagt til i Barcelona og Valencia.
”Jeg så mange med kun et ben eller en arm – invalider fra borgerkrigen. En anden faktor var holdningen i Curacao, hvor danske blev regnet for fjender. Jeg overvejede det, men bestemte, at det kunne jeg ikke være bekendt; jeg måtte af sted. Det var det eneste rigtige,” husker Kragelund.[11]
Da han kom til Liverpool hen på efteråret, oplevede han en nat fra sit skib på havnebyens red et af det tyske luftvåbens voldsomme bombardementer som led i Blitzen, der skulle tvinge Storbritannien i knæ. Brandbomber blev systematisk kastet ned over byens tæt befolkede beboelsesområder. [12]

Mytteriet på Eleonora Mærsk
Trods sin ungdom og den skæbnesvangre anledning rystede 19-årige Anders Lassen ikke på hånden, da han 24. april 1940 om formiddagen satte pennen til papiret i skibsdagbogen på Eleonora Mærsk – A.P. Møller-flådens største skib – der lå i Den persiske Bugt.
”Aspirant og Jungmand A.F.E.V.S. Lassen forlanger omgaaende afsejling til Bahrain, da han anser det for at være den eneste øjeblikkelige Mulighed, han har for at tjene sit Land. Saafremt Føreren (dvs. skibets kaptajn, forf.) modsætter sig Afsejlingen, er jeg klar til om fornødent med Magt at gennemtrumfe denne.”
Ordene og Lassens underskrift var et led i et mytteri, der førte til, at Eleonora Mærsk sejlede til det britiske protektorat Bahrain. Skibets kaptajn, Juel Petersen, havde ellers til hensigt at sejle det til Abadan i det neutrale Iran, fremgår det af forfatteren Thomas Harders biografi Anders Lassens krig.

Forpligtende ord i skibsdagbogen
Baggrunden var, at rederiet den 8. april havde udsendt ‘Stående Instruktion nr. 1’ til alle skibe. Ordren gik ud på, at kaptajnerne, hvis Danmark blev besat, ikke måtte tage imod ordrer fra Danmark, men skulle modtage instruktioner fra Hans Isbrandtsen i New York, der var A.P. Møllers fætter og rederiets repræsentant i New York.
Kaptajnen havde den 12. april fået kontakt til Isbrandtsen, der beordrede skibet til at gå til neutral havn. Et skibsråd viste imidlertid, at alle ombordværende på nær kaptajnen og maskinchefen ønskede at sejle for de allierede. Efter nogle dages ventetid påvirkede det stemningen afgørende, at BBC udsendte et budskab fra den danske kaptajn H.C. Røder, der havde ført sit skib i britisk havn. Røder opfordrede stærkt danske skibe til at gøre det samme og deltage i de allieredes kamp.
Næste morgen gav kaptajnen sig på den betingelse, at hver enkelt af besætningen i skibsdagbogen besvarede to spørgsmål: Hvordan stillede vedkommende sig til kravet om at sejle til Bahrain? Og ville vedkommende bruge magt til at modsætte sig skipperens ordre, hvis han sagde nej? Ikke alle var så faste i penneføringen som Anders Lassen, men skibet endte med at sejle til Bahrain.[13]

Kasseret af ØK
Forløbet var karakteristisk for den unge mand, der var ærgærrig og ærekær ud over det sædvanlige. Han var vokset op på de sydsjællandske godser Høvdingsgård og Bækkeskov. Lassen klarede ikke sin skolegang godt, men var i fysisk topform, havde stor natur- og jagtglæde og en intens fascination af våben. Han var lidt af en slagsbror, men havde udstråling og den fandenivoldske persons charme.
Hjemmet var konservativt og forsvarsaktivt. Mens sønnen var til søs, meldte faderen Emil Lassen, løjtnant af reserven, sig som frivillig til den finsk-russiske krig. Anders Lassen viste efter skolen ingen særlig interesse for en officerskarriere. Han stak til søs, men sømandslivet kedede ham. Han skrev en række breve til prins Axel, ØK’s bestyrelsesformand, der var ven med forældrene, men hans karakterer var ikke var gode nok til det meget elitære ØK.
Det har meget tænkeligt gjort ondt, for den to år yngre bror, Frants, blev samtidig ansat som elev i ØK. Men selv om det kneb for Anders at vælge en uddannelsesretning, var drengen med den adelige baggrund ikke i tvivl om, hvilken livsstil han ønskede sig.
”Haaber ad aare (…) at kunne tjene nok penge til at kunne købe en dejlig gammel Ejendom. Kunne gaa paa Jagt med Bue og Pil (…) og om aftenen ryge Cigar – drikke langsomt, stilfuldt og med Nydelse af en vellagret Cognac – tale om Dagens Jagt og spille Kort,” skrev han i et brev.
Lassen blev til sidst styrmandsaspirant hos A.P. Møller. Det var det, der havde ført ham til Bahrain, og her begyndte en mission, som den drømmende enspænder kunne gå ind for. Helt og holdent.[14]

Vinkede farvel med hvide lommetørklæder
Den 8. april 1940 om aftenen var mandskabet på DFDS’ eksportbåd S/S Diana i havnen i Glasgow ved at gøre skibet klar til at sejle hjem til Danmark. Otte dage tidligere var det sejlet til Skotland med landbrugsprodukter. Returlasten bestod af 500 ton kaffe.
Om bord var den 31-årige 2. styrmand Holger Jensen, som var en ganske anden type end Anders Lassen. Han var nordjyde, men boede i København og var familiefar med to børn på ét og to år.
Da han forrige gang var vendt hjem, var ægtefællerne godt klar over, hvor alvorlig situationen var ved at udvikle sig.
”Nu tager du ikke mere ud at sejle,” sagde hustruen Ragnhild.
Holger Jensen var imidlertid en pligtopfyldende type, og sidst i marts kastede S/S Diana los ud for i Københavns havn, og hans kone vinkede farvel inde fra Christiansgade.
”Vi vinkede begge med store hvide lommetørklæder, for at vi kunne holde føling med hinanden så længe som muligt, men lommetørklæderne gik mange gange hen over øjnene for at tørre de tårer, ingen af os kunne holde tilbage. Så skjulte Knippelsbros vagttårne os for hinanden,” skrev Holger Jensen i en beretning til familien efter krigen.

Beslaglagt af briterne
I Glasgow ventede den 21 mand store besætning den 9. april på, at lodsen skulle komme. I stedet dukkede en officer fra den britiske hær op og gik om bord, mens to menige blev stående ved landgangen.
”Officeren sagde, at tyskerne havde okkuperet Danmark, og fra nu af ville skibet fra engelsk side blive betragtet som fjendtligt territorium. (…) Vi fik ordre til ikke at forlade skibet. Kaptajnen kunne anmode om tilladelse til at gå i land under eskorte. Vi var faktisk fanger på vort eget skib,” forklarede Holger Jensen, der følte situationen nærmest uvirkelig.
Få dage forinden var besætningen nærmest blevet hyldet af de organisationer, der modtog eksportvarerne, fordi man var sejlet til England trods ubådsfaren. Kaptajnen havde fået et guldur, Jensen fik et etui med tre ‘Dunhill’-piber i, og matroserne og fyrbøderne fik hver etuier med én pibe.
”Og så kommer de et par dage efter og siger, at vi er en slags krigsfanger. Vi fik at vide, at hvis vi øvede sabotage mod skibet (…), ville vi blive straffet efter engelsk lov.”
Efter en måned kom en gruppe myndighedspersoner om bord og tog skibet som prise.
”Det værste, der skete for os danske, det var vel nok, at flaget agter blev skiftet over fra dansk til engelsk. Hver enkelt mand blev kaldt ind salonen (…), og man blev spurgt, om man ville sejle under engelsk flag (…). Om bord på mit skib, var der ingen, der sagde nej,” berettede Jensen.
Skibet kom til at sejle barakdele og træværk fra Liverpool til flådebasen Scapa Flow på Orkney-øerne. Først hen på efteråret fik mandskabet tilladelse til at sende Røde Kors-breve til familien. 25 ord var tilladt inklusive adressen. Først hen mod jul fik Ragnhild Jensen det første livstegn.[15]

Ildsjæl bag dansk hvervekontor
Efter lang tids ørkesløshed i Liberia fik Flemming B. Muus en opmuntring sidst på året 1940. I BBC meddelte danskeren Werner Michael Iversen, kaptajn i den britiske hær, at danskere nu kunne melde sig frivilligt, fordi der var oprettet et dansk rekrutteringskontor i London under hans ledelse.
Danskere, der meldte sig, ville blive indrulleret i det britiske regiment The Royal East Kent Regiment, populært kaldet The Buffs. Her var kong Christian X æresoberst.
Michael Iversen var 57 år og endnu en af de danskere, der i 1940 var grebet af tanken om at ‘gøre noget’. Hans patriotisme var på en måde dobbelt, for han havde lige fra Første Verdenskrig til 1939 været plantagebestyrer i Malaya. Han var engelsk gift og havde en søn i Sydengland. Iversen var vokset op i Danmark og havde i sin ungdom taget en officersuddannelse og var endt som løjtnant.
For Michael Iversen drejede det sig om den nedværdigende danske overgivelse. Danskere i Storbritannien eller britiske kolonier havde ikke den samme ‘undskyldning’ som danskere hjemme: at de var blevdet overrumplet af det tyske overfald, og at regeringen havde dekreteret ro og orden.
Derfor havde udlandsdanskere, mente Iversen, pligt til at vise, at der var et andet Danmark end det, der havde kapituleret. Det akutte i hans budskab blev understreget af, at han satte sit initiativ i gang, netop mens Storbritannien kæmpede for livet mod den tyske luftoffensiv i Slaget om England.

Splittelse i det eksildanske miljø
Den 26. juli blev et møde afviklet i den danske klub i Knightsbridge i London, hvor de første planer om dannelsen af en dansk eksilorganisation blev lagt. Iversen deltog. I den følgende tid fik han kontakt til britiske militære kredse, til Special Operations Executive (SOE), der var ved at blive oprettet og til repræsentanter for søfolkene i britisk tjeneste.
For Iversen var det vigtigt, at et væbnet bidrag til den britisk krigsindsats skulle lanceres som et dansk, ikke et engelsk/dansk initiativ. Ambitionen var derfor en rent dansk enhed i The Buffs.
Spørgsmålet skabte dog spændinger i det danske miljø i London. Mange af danskerne – adskillige af dem forretningsmænd – var imod den aktivistiske linje. De ville ikke gå imod den officielle danske politik og var bange for at skade familiemedlemmer eller investeringer i Danmark.
Den 30. september 1940 blev Det danske Råd oprettet; det blev den førende danske eksilforening i London. Ti dage senere trådte Michael Iversen ind i rådet, og et hvervekontor til de britiske væbnede styrker blev åbnet på rådets adresse.[16]

Da Mogens Hammer stod af
Nyheden om de danske initiativer i London afstedkom straks et telegram fra Flemming B. Muus til Michael Iversen, men igen gik der lang tid, uden at Muus fik noget svar.[17]
En mand, som det derimod lykkedes at melde sig frivilligt, var Mogens Hammer – Jørgen Røjels og Ole Sechers klubkammerat fra Dansk Studenters Roklub. Han havde få dage før den 9. april forladt Danmark med fragtskibet S/S Aarø, som han havde taget hyre på som maskinmester.
Hammer erfarede om besættelsen, da skibet lå i havn i Dublin. Han afmønstrede og søgte i britisk krigstjeneste.[18] Halvandet år senere skulle han blive en af de tidligste modstandspionerer i hjemlandet. (Foto: Polfoto)

—– —- —–

[1] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 6, og Sven Ove Gade: Faldskærmschefen, side 25-26.
[2] Bo Lidegaard: ‘Nils Svenningensen – Henrik Kauffmann – diplomatiets politiserende embedsmænd’ i Hans Kirchhoff: Sådan valgte de, side 72-73.
[3] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 6, og Sven Ove Gade: Faldskærmschefen, side 25-26.
[4] Klaus Rydahl: Krigssejlerne 1939-45, side 17, og Christian Tortzen: Krigen på havet, side 33-36.
[5] Ekstrabladet.dk, 3. maj 2014.
[6] Klaus Rydahl: Krigssejler 1939-45, side 22.
[7] Christian Tortzen: Krigen på havet, side 44.
[8] Christian Tortzen: Krigen på havet, side 74; Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 75, og Claus Bundgård Christensen m.fl: Danmark besat, side 174-175.
[9] Ekstrabladet.dk den 3. maj 2014 samt mere udførlige notater fra samme interview.
[10] Klaus Rydahl: Krigssejler 1939-45, side 25-26.
[11] Erik Kragelunds private beretning.
[12] Anette Eggert Frydenberg: Krigssejlerne (TV-dokumentar), afsnit 1: ‘At vælge side’. Cicerone ApS/Nexus Kommunikation, 2006.
[13] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 73-80, Christian Tortzen: Krigen på havet, side 64-74.
[14] Thomas Harder: Anders Lassens krig, side 19-40.
[15] Jørgen Aarlo Jensen: Min far, en sømand i allieret tjeneste (upubliceret), side 5-6.
[16] Jakob Sørensen: For Danmarks ære, side 21-39, og Jørgen Hæstrup: Kontakt med England, side 47-61.
[17] Flemming B. Muus: Ingen tænder et lys, side 6.
[18] Hvem var hvem 1940-1945, opslag af Knud J.V. Jespersen om Mogens Hammer.

Mytteristen fra Roskilde

Roskilde-5 (1)I sommeren 2002, da jeg lige var flyttet til Roskilde, fik jeg et længere brev fra en mand, der underskrev sig ‘Kjeld Feilberg, major’.
Anledningen til henvendelsen var bogen Værnet – den danske SS-læge i Buchenwald, som jeg få måneder før havde fået udgivet på JP Bøger sammen med tre medforfattere (Hans Davidsen-Nielsen, Niels Høiby og Jakob Rubin).
Kjeld Feilberg var i familie med en af bogens bipersoner, og han havde nogle supplerende oplysninger om vedkommende. Da jeg helt tilfældigt boede nogle få gader fra hans bolig – en kvistlejlighed på vejen Klostervang – inviterede han mig på en kop kaffe.
Jeg vidste fra telefonen, at manden havde en korrekt, noget militært præget stemme. Da han tog imod, fremstod han trods sine 88 år  robust – som en mand, der stadig holdt sig i form med spadsereture i et rask tempo.
Han var enkemand og serverede kaffe fra en stilig sølvkaffekande og et stykke kage til.

Flugten til krig
Da jeg havde hørt oplysningerne om familiemedlemmet, kom han hurtigt ind på de dramatiske begivenheder på Roskilde Kaserne 62 år tidligere, den 9. april 1940. Den har jeg skildret i et andet indlæg her, men på det tidspunkt kendte jeg ikke noget til det, han talte om.
Den i 1940 26-årige mand var premierløjtnant ved IV. Regiment og en af oberst Helge Bennikes betroede officerer, som Bennike kunne stole fuldt og helt på, da han besluttede at føre regimentet over Øresund for at gå i krig på svensk side. Det skete ved at lade soldaterne marchere om bord på Helsingborg-færgen, der blev kapret.

Trak våben mod kompagnichef
Loyaliteten var ikke en selvfølge. F.eks. modarbejdede en af kompagnicheferne – den nazistiske kaptajn Jacob Erik Holm – beslutningen, der da også var et regulært mytteri, da den danske regering havde beordret hæren og flåden til at overgive sig.
Kjeld Feilberg var en blandt flere aktivistiske officerer, der  på havnen i Helsingør tak deres pistoler mod kaptajn Holm for at få ham til at undlade at forhindre soldaterne i at forlade Danmark. Holm havde i øvrigt et vist held med sit forehavende, da kun knap halvdelen af de 400 soldater, der var kørt fra Roskilde om morgenen, valgte at sejle med til Skåne.

Genindtrådte i den danske hær
Som bekendt blev der aldrig nogen forsvarskamp at deltage i på svensk side, for landet blev ikke angrebet og forblev neutralt. Oberst Helge Bennike rejste til Stockholm og forsøgte forgæves, at få den svenske eller den finske hær til at optage den danske styrke.
Da forsøget var slået fejl, rejste næsten alle soldaterne hjem til Danmark og genindtrådte i hæren, der på grund af besættelsesordningen med formel dansk neutralitet stadig eksisterede. En håndfuld mænd rejste imidlertid i slutningen af maj og begyndelsen af juni 1940 nordpå i stedet.

David-mod-Goliath-kamp
Premierløjtnant Feilberg var en af dem, og det fremgår klart af formålet, at han var en usædvanligt hård hund. De få danskere ville melde sig til den norske hær, selv om den modstand, man siden den 9. april havde ydet mod tyskerne, var på sit sidste. Alligevel var de indstillet på at gribe til våben mod den magt, der ikke blot havde besat Danmark og Norge, men som netop i de samme uger var ved at nedkæmpe Frankrig.
Det blev dog ikke til noget, da Norge måtte give op den 10. juni 1940 – inden danskerne nåede frem.

Kammerat med senere partisanleder
En af de andre, der var villig til at vove livet i Norge, var en af Feilbergs nære officerskammerater fra Roskilde, løjtnant Arndt Paul Lauritzen (1915-1978), der havde et utroligt livsløb.
Lauritzen (foto herunder), der var vokset op i København, havde i 1930’erne i flere år været munk på et kloster i Luxembourg. Efter officersuddannelsen i Roskilde og opholdet i Sverige rejste han få måneder senere til Italien i følgeskab med den katolske biskop i Danmark. Arndt Lauritzen gled derefter ud af den danske besættelsestidshistorie, for han forblev i landet, blev katolsk præst og lærer på Parma-egnen.
Mod9-3 Arndt Paul Lauritzen paolo-il-danese2I de sidste år af krigen gik han ind i den italienske partisanbevægelse, og han havde kommandoen over de styrker, der i foråret 1945 befriede Parma fra tysk besættelse. Hverken ‘Arndt’ eller ‘Lauritzen’ harmonerer særlig godt med italienske tungebånd, så i Italien kendes han simpelthen som Paolo il Danese (‘Paul Danskeren’).  En vej er opkaldt efter ham i den mellemstore by.
Den utrolige historie om Arndt Paul Lauritzen er fortalt af forfatteren Thomas Harder i bogen Den danske partisan – Paolo il Danese (Informations Forlag, 2009).
Heri er også Kjeld Feilbergs rolle fyldigt beskrevet. Han døde i øvrigt i 2004, få måneder efter sin 90 års fødselsdag.

Kielers kærkomne besøg

Kieler-3 (2)

Jørgen Kieler sammen med sin sekretær Julie Grandjean og Berlingske Tidendes fotograf Thomas Lekfeldt.

Kieler-4

Jørgen Kieler, Julie Grandjean og Joakim Weylandt foran museet.

Det var næsten som en ekstra indvielse, da Jørgen Kieler – den kendteste Holger Danske-veteranen – i fredags var på besøg på det nye modstandsmuseum ‘Stjerne-Radio’ i Istedgade i København. Det får mig uvilkårligt til at tænke på et møde, jeg havde med ham for næsten fem år siden.
Den 96-årige Kieler har stort set indstillet sin udadvendte virksomhed og kunne  ikke være med ved åbningen af museet den 29. august sidste år. Her deltog til gengæld den ét år yngre Povl Falk-Jensen, der holdt en tale ved indvielsen.
Til stede i fredags var de fleste medlemmer af initiativgruppen bag museet, og som det fremgår af denne artikel i Berlingske Tidende af Bent Blüdnikow (midt på billedet øverst), fik Jørgen Kieler overrakt et fotografi af den oprindelige radioforretning af gruppens formand Joakim Weylandt (siddende på hug).
Her planlagde Josef ‘Tom’, Søndergaard, Munck-brødrene, Max Bæklund og andre fra den første Holger Danske-gruppe i 1942 og 1943 deres aktioner og bidrog til trykningen af det illegale blad De frie Danske.
Den scenevante veteran kvitterede med en tale.

Tysk oversættelse
Jeg fik muligheden for at møde Jørgen Kieler, da Ekstra Bladets daværende søndagsredaktør Morten V. Poulsen engang i foråret 2011 kom til min plads på redaktionen med et udklip fra Berlingske Tidende og spurgte, om jeg ikke kunne lave et interview.
Ifølge udklippet havde Jørgen Kieler fået udgivet en tysk version af sine modstandserindringer i to bind Hvorfor gjorde i det? (Gyldendal, 2001). Det var i en forkortet udgave, men trods alt på 367 sider under titlen Deutscher Widerstand gegen den Nationalsozialismus (Offizin-Verlag i Hannover, 2011).

Hysteriske folkemasser
Den dengang 91-årige pensionerede overlæge var veloplagt, da jeg ankom til hans lejlighed i Hørsholm sammen med fotografen Tariq Mikkel Khan. Han havde lige holdt foredrag for gymnasieelever på Sorø Akademi og var begejstret over den lydhørhed og spørgelyst, de unge havde lagt for dagen.
Jørgen Kieler fortalte medrivende over lange stræk – kun holdt i gang af få spørgsmål.
Blandt de store emner var hans personlige oplevelse som 18-årig af nazismens hypnotiske fascination. Han var på studieophold i München i 1937 under den italienske diktator Mussolonis statsbesøg hos Hitler i den sydtyske by, og den unge dansker stod midt i folkemasserne på Königsplatz, der var nærmest hysteriske af begejstring over diktatorerne.

Den lidende kammerat
Et andet hovedindslag var historien om Svend Otto Nielsen (‘John’) – modstandskammeraten fra Kieler-5Holger Danske II – der i begyndelsen af 1944 var fange i Vestre Fængsel, mens den også arresterede Kieler sad i nabocellen. ‘John’ blev udsat massivt for tortur, og han led frygteligt – blandt andet fordi han i flere måneder blev nægtet lægehjælp trods en knust lårbensknogle.
Den 35-årige Svend Otto Nielsen blev henrettet i Ryvangen den 27. april 1944, mens Jørgen Kieler, der også stod til dødsdom, i stedet blev sendt i kz-lejr sammen med sin bror Flemming Kieler. Det meste af tiden tilbragte brødrene i Porta Westphalica, hvor dødeligheden var meget høj, men de overlevede begge, til de kunne komme hjem med de hvide busser.

Minde om tysk gruppes håbløse kamp
Jørgen Kielers beretning var bevægende. Forpligtelsen til at vidne om de kammerater, der ikke – som han selv – har fået et langt, indholdsrigt liv efter krigen, var en tydelig drivkraft. Han besøger hver år ‘Johns’ grav på hans dødsdag, den 27. april, forstod vi.
Stærkest indtryk gjorde det, at Kieler havde dedikeret den tyske oversættelse til  modstandsgruppen Weisse Rose, der bestod af studerende på universitetet i München. De blev alle henrettet i 1943; deres forbrydelse bestod i at udsprede seks flyveblade mod regimet.
Selv om Kieler selv var igennem meget barske oplevelser under krigen, rækker formatet med andre ord til at anerkende, at der fandtes mennesker, der var endnu vanskeligere stillet end danske modstandsgrupper. Det var de tyske modstandsfolk, der ud over at være antinazister også blev betragtet som landsforrædere.
(Foto: Thomas Hilleberg og Niels Gyrsting)